کد خبر : 3304

بسیاری رسانه ها، به خصوص در هفته های آغازین شیوع کرونا از محبوب تر شدن رییس‌جمهور آمریکا در نتیجه این بحران گفتند و برخی نیز به نظرسنجی هایی در این رابطه استناد گردند. آیا واقعا ترامپ محبوب تر شده است؟

ارسال نظر