کد خبر : 7846

تحلیل ناصر هادیان از انتخابات آمریکا؛

کارشناس سیاست خارجی، سه دیدگاه نسبت به انتخابات آمریکا را تحلیل کرد.

به گزارش پیام نو، ناصر هادیان درباره نگرش سیاستمداران ایرانی به انتخابات سوم نوامبر آمریکا گفت: سه دیدگاه نسبت به انتخابات آمریکا وجود دارد. دو دیدگاه از انتخاب مجدد ترامپ دفاع می‌کنند و دیدگاه سوم از انتخاب بایدن. صاحبان دیدگاه اول به دلایل ایدئولوژیک مدافع به قدرت رسیدن دوباره ترامپ‌اند.

وی ادامه داد: این افراد می‌گویند ترامپ تارهای دموکراسی و جامعه مدنی و حقوق بشر و نظم جهانی لیبرال را پنبه کرده و چهار سال دیگر باید در مسند قدرت باشد تا پودهای دموکراسی و لیبرالیسم را به هم ریزد، یعنی ترامپ اگر باقی بماند، تار و پود دموکراسی را از بین می‌برد.

 کارشناس سیاست خارجی خاطرنشان کرد: دسته دوم، دلیلشان پراگماتیک است. این افراد می‌گویند ترامپ خودشیفتگی دارد و ما با او بهتر می‌توانیم معامله کنیم. یعنی امتیازات کمتری به او می‌دهیم و امتیازات بیشتری از او خواهیم گرفت. ضمنا می‌گویند پوتین میانجی می‌شود و ما هم که رابطه‌‌مان با پوتین خوب است، بنابراین از این طریق وارد مذاکره با ترامپ می‌شویم.

هادیان در پایان گفت: گروه سوم، که خود من جزو این افراد هستم، بایدن را بهتر از ترامپ می‌دانند. از این منظر، باید گفت بایدن عاقل‌تر از ترامپ است و نیروهایش با دیپلمات‌های ما رابطه و تعامل داشته‌اند و در مجموع معامله با او بهتر از معامله با ترامپ است. البته من هم معتقدم از ترامپ بیشتر می‌توان امتیاز گرفت ولی بنا به باورهایی که دارم، ترجیح می‌دهم با بایدن معامله کنیم. دو دیدگاه اول بیشتر متعلق به راستگراهاست ولی دیگران هم به آن اعتقاد دارند.»

منبع: یورونیوز

ارسال نظر