سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد؛

سخنگوی وزارت خارجه گفت: مقامات ارشد آمریکا شامل ترامپ و پمپئو در فهرست تحریم‌های ایران قرار می‌‌گیرند.

همه اخبار