گزارش «پیام نو» از کمبود ماسک و ژل ضدعفونی کننده

این روزها با گسترش بحران کرونا سعید نمکی وزیربهداشت درمان و آموزش پزشکی به پدیده جالبی تبدیل شده است.

همه اخبار