​از سوی موسسه فرهنگی-هنری شهنواز،

قطعه «دریاد» با آهنگسازی فرناز دبیرزاده و تنظیم امین جهانگیری توسط موسسه فرهنگی-هنری شهنواز منتشر شد.

همه اخبار