کد خبر : 10154

مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو مطرح کرد:

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در واکنش به افزایش قیمت برخی از اقلام دارویی در کشور، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش پیام نو، سیدحیدر محمدی، در گفتگو با شبکه خبر سیما گفت: داروها در کشور به دو صورت قیمت گذاری می‌شوند، یکی بر اساس هزینه های تمام شده که اکثر داروهای معمول در کشور این گونه قیمت گذاری می‌شوند و روش دیگر قیمت گذاری بر اساس قیمت های جهانی است که داروهای تولید شده برای اولین بار به منظور حمایت از تولید به این صورت قیمت گذاری می‌شود.

وی تاکید کرد: قیمت دارو با ارز ترجیحی نسبت به همه کشورها پایین‌تر است. اما دلیل گران شدن برخی داروها تغییر ارز اختصاص یافته به آنها از ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی است.

محمدی با رد در دسترس نبودن دارو در کشور گفت: معمولاً آنچه به عنوان کمبود دارو در کشور مطرح می‌شود، مربوط به کمبود دارو با برند خارجی است که مشابه داخلی دارد.

منبع: مهر

ارسال نظر