کد خبر : 10274

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

نوری قزلچه: این طرح فقط صِرف فرزند آوری است و هیچ پیش بینی در بحث خورد و خوراک، مسکن و پوشاک جمعیت مورد نظر نشده است.

به گزارش پیام نو، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تایید ‌طرح "جوانی جمعیت و تعالی خانواده" در شورای نگهبان گفت: نکته مهمی که در این طرح به آن توجه نشده، بحث امنیت غذایی است؛ در شرایط فعلی با کمبود منابع تولیدی مواجه هستیم و با بلایی که سر آب و خاک آورده ایم، فقط می توانیم حداکثر حدود ۸۰درصد  امنیت غذایی را برای جمعیت ۸۵میلیونی کشور تامین کنیم .

غلامرضا نوری قزلچه ضمن بیان این مطلب گفت: وقتی ما می خواهیم برای افزایش جمعیت برنامه ریزی کنیم باید برای غذای آنها نیز برنامه ریزی کنیم؛ نمی شود بدون برنامه ریزی برای امنیت غذایی جمعیت قانون برای افزایش جمعیت مصوب و اجرا کنیم.

وی با انتقاد از غفلتی که دراین طرح نسبت به امنیت غذایی جمعیت انجام شده است گفت: در بحث امنیت غذایی جمعیتی که قرار است در پی اجرای این طرح به کشور افزوده شود، باید به دولت تکلیف می شد، دولت نیز این تکالیف را می پذیرفت. بدون در نظر گرفتن بحث‌امنیت غذایی در این طرح به مشکل می خوریم.

نماینده مردم بستان آباد گفت: وقتی می گوییم می خواهیم جمعیت را در عرض چندسال به ۱۱۰یا ۱۲۰میلیون نفر برسانیم باید غذای آنها را نیز تامین کنیم. وضعیت تولید و منابع تولیدی ما خوب نیست و قطعا باید در این بعد سرمایه گذاری کنیم. سرمایه گذاری صرفا برای افزایش جمعیت نیست بلکه باید برای تغذیه آنها سرمایه گذاری شود.

وی بیان کرد: امسال در دنیا قیمت مواد غذایی حدود سی درصد افزایش پیدا کرد که این علامت خطر مهمی است، در دنیا هم به سمت کمبود مواد غذایی پیش می رویم؛ یعنی دسترسی به مواد غذایی حتی برای خرید هم با چالش های مواجهه می شود به همین دلیل باید نسبت به تامین غذایی این جمعیت فکری در این طرح می شد .

نوری قزلچه با بیان اینکه این طرح جامع و کامل نیست ،خاطر نشان کرد: این طرح فقط صرف فرزند آوری است و هیچ پیش بینی در بحث خورد و خوراک ،مسکن و پوشاک جمعیت مورد نظر نشده است.

منبع: عصر ایران

 

 

ارسال نظر