کد خبر : 10549

پلیس تهران:

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ از آغاز طرح تشدید برخورد با تخلفات پوشش و مخدوشی پلاک درسطح معابر شهر تهران از امروز خبر داد .

به گزارش پیام نو، سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور گفت: به استناد ماده 720 قانون مجازات اسلامی هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییری ایجاد و یا پلاک وسیله دیگری را به آن الصاق نماید به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شدو  بر همین اساس  در طرح برخورد با تخلفات پوشش پلاک، ضمن توقیف وسیله نقلیه، پرونده قضایی تشکیل و به دادسرا معرفی میگردد.

وی افزود: پلیس راهور تهران بزرگ مأموریت دارد با استقرار در مبادی ورودی طرح کاهش آلودگی هوا و در هنگام شب در بحث تردد های شبانه ضمن شناسایی متخلفین (پوشش و مخدوشی پلاک) و رانندگانی که اقدام به دستکاری پلاک وسیله نقلیه خود می نمایند نسبت به اعمال قانون یا معرفی به مراجع قضایی اقدام نمایند.

سرهنگ موسوی پور بیان داشت : برخورد با تخلفات پوشش و مخدوشی پلاک از مطالبات اجتماعی شهروندان است که پلیس راهور تهران بزرگ آن را پیگیری می کند.

وی افزود: همچنین تخلفات ناخوانا بودن پلاک ، تخلفات تغییر محل نصب پلاک ، تخلفات تردد با پلاک اعزام به تعمیرگاه بعد از مهلت زمانی تعیین شده ، تخلفات پوشش پلاک ، تخلفات مخدوشی(دست کاری ارقام) ،ضمن اعمال قانون بر حسب مرود و تخلف رانندگان متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهند گردید.

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت : مخدوشی پلاک و یا تغیر در ارقام پلاک جرم محسوب می شود و برابر ماده 720 قانون مجازات اسلامی از شش ماه تا یکسال حبس برای آن در نظر گرفته شده است

وی افزود: هر راننده ای که به هر نحوی بحث پوشش پلاک را انجام می دهد ، زمینه ساز هرگونه تخلف و جرمی را متصور است  یعنی کسی که پوشش و مخدوشی پلاک را انجام می دهد هر تخلفی را ممکن است انجام دهد . ممکن است وارد محدوده طرح ترافیک شود یا وارد محدوده کاهش آلودگی هوا گردد و یا از محدودیت های شبانه عبور می نماید و با سرعت غیرمجاز حرکت و یا از چراغ قرمز رد می شود.

سرهنگ موسوی پور گفت : این طرح از امروز در سطح معابر و بزرگراههای شهر تهران تشدید شده و رانندگان به این موضوع توجه داشته باشند که تخلفات آنان از طریق دوربین های نظارتی و کنترل ترافیک نیز رصد می گردد و علاوه بر آن تیم های مستقر در این طرح با این تخلفات برخورد کرده و ضمن اعمال قانون در صورت رویت تخلف دستکاری در ارقام پلاک وسیله نقلیه رانندگان متخلف را به مراجع قضایی معرفی خواهند نمود .

منبع: عصر ایران

ارسال نظر