کد خبر : 10703

ادعای عجیب مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مدعی ایجاد یک میلیون شغل تا پایان سال شد.

به گزارش پیام نو، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادعا کرده که تا پایان سال، توسط صنایع پتروشیمی یک میلیون شغل ایجاد خواهد شد. بهزاد محمدی می‌گوید وقتی محصولات تولیدی تحویل بورس داده می‌شود و در اختیار صنایع پایین‌دستی و تکمیلی قرار می‌گیرد، اشتغال، رشد فزآینده‌ای پیدا می‌کند.

طبق ادعای او، به ازای هر یک میلیون تُن محصول تحویلی به بورس، نزدیک به ۱۷۰ هزار نفر اشتغال ایجاد می‌شود و با توجه به برنامه تحویل هفت میلیون تُن تا پایان سال، حدود یک میلیون شغل دائم و مستقیم در پایین‌دست و کارخانه‌های مختلف ایجاد می‌شود.

منبع: ایسنا

ارسال نظر