کد خبر : 10900

توافقات مهم ایران و آژانس اتمی

مذاکرات تهران یک گام بزرگ رو به جلو بود و قرار شد پیگیری توافقات، در مذاکرات بعدی که در وین برگزار می شود، صورت پذیرد.

به گزارش پیام نو، برغم برخی ادعاها و گزارش های منتشر شده در رسانه های غربی، مذاکرات مدیر کل آژانس بین المللی اتمی و مقامات ایرانی در تهران، به توافقات مهمی منجر شده است.

یک منبع مطلع در سازمان انرژی اتمی با اعلام این خبر گفت: مذاکرات تهران یک گام بزرگ رو به جلو بود و قرار شد پیگیری توافقات، در مذاکرات بعدی که در وین برگزار می شود، صورت پذیرد.

وی تاکید کرد که گروسی (مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی) تحت فشار طرف های غربی است تا نتایج سفر را وارونه جلوه دهد ولی متن مذاکرات تهران حاکی از پیشرفت های جدی است که البته هنوز کافی نیست ولی ٱینده گفت و گو ها را بسیار امیدبخش روشن می کند.

منبع: عصر ایران

ارسال نظر