| 17:25   
کد خبر : 11971

حواشی تبلیغ عینک فروشی توسط رئیس شورای شهر،

ویدیوی تازه منتشر شدۀ مهدی چمران رئیس 80 سالۀ شورای شهر تهران که در اینستاگرام در حال تبلیغ یک عینک فروشی است، واکنش گسترده‌ای در پی داشته است.

به گزارش پیام نو، ویدیوی تازه منتشر شدۀ مهدی چمران رییس 80 سالۀ شورای شهر تهران که در اینستاگرام در حال تبلیغ یک عینک فروشی است، واکنش گسترده‌ای در پی داشته و بیشتر با عنوان « تبلیغ اینستاگرامی» یا ورود چمران به تبلیغات اینستاگرامی بازنشر می‌شود.

 برخی در این باره بحث می‌کنند که اقدام او با جایگاه حقوقی رییس شورای شهر تهران منافات دارد و بعضی شایبۀ حقوقی را وارد نمی‌دانند اما دون شأن نام خانوادۀ «چمران» می‌دانند چون اعتبار و اشتهار او بیشتر به خاطر برادر – شهید دکتر مصطفی چمران – است؛ معاون نخست وزیر و وزیر دفاع دولت موقت به ریاست مهندس بازرگان و مسؤول ستاد جنگ های نامنظم یا پارتیزانی در سال اول جنگ که در واپسین روز بهار 1360 به شهادت رسید حال آن که می‌توانست بخت ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا پس از برکناری بنی‌صدر باشد و مورد اجماع جناح های مختلف بود.

   مهدی چمران البته در اردوگاه اصول‌گرایان تعریف می‌شود و برای خوشایند آنان ارتباط دکتر چمران با نهضت آ‌زادی در ماه‌های آخر را تکذیب می‌کند حال آن که عضو هیأت امنای روزنامۀ ارگان آنان (میزان) بود و البته قبل از برکناری بنی‌صدر و ماجراهای بعدی تقابل دو جناح حاکمیت (ملی ها و خط امام) شدید نشده بود و می‌دانیم چمران نمایندۀ امام در شورای عالی دفاع بود.

   داستان مهدی چمران و تبلیغ عینک فروشی در سال 1400 و 40 سال بعد از شهادت برادر را اما از زاویه‌ای دیگر و فراتر از تبلیغ عینک فروشی هم می‌توان نگریست که چون پیوندی با اردوگاه فکری آقای مهدی چمران ندارم توجیه و دفاع تلقی نخواهد شد و به حسب یادآوری های تاریخی گذاشته می‌شود.

   آن نکته هم این است که «نکوگویان» که مهدی چمران در معرفی برند فروشگاه عینک او می‌کوشد و می گوید فرزند «شیخ رجبعلی خیاط» است و اگر اشاره کرده بود شاهد این حجم از نقد یا استهزا نمی‌بود چرا که شیخ رجبعلی خیاط (نکوگویانِ پدر) از عرفای پرآوازۀ معاصر و از شخصیت های تهران در نیم قرن پیش است و داستان‌هایی دربارۀ او نقل می‌شود که گاه تصور این که در روزگار ما می‌زیسته را دشوار می کند.

مهدی چمران؛ تبلیغ عینک فروشی یا یاد شیخ رجبعلی خیاط؟

   بدین ترتیب روشن است که مهدی چمران بد سلیقگی کرده از شیخ رجبعلی خیاط پدر نکوگویان صاحب عینک‌فروشی یاد نکرده حال آن که می‌توانست بگوید «من اکنون در فروشگاه عینک نکوگویان هستم. 40 سال است که از اینجا خرید می کنم ولی قصدم تبلیغ یک عینک فروشی نیست. می خواهم یاد شیخ رجبعلی خیاط مرد نیکوکار و انسان دوست و عارف و صاحب کرامت را تازه کنم».

منبع: عصر ایران

ارسال نظر