کد خبر : 1674

امیر مسعود امیر مظاهری / جامعه شناس

شیوع کرونا بار دیگر این مهم را یادآوری کرد که جامعه ایران با مساله اجتماعی بسیار مهمی با عنوان کاهش سطح اعتماد اجتماعی روبرو است.

شیوع کرونا بار دیگر این مهم را یادآوری کرد که جامعه ایران با مساله اجتماعی بسیار مهمی با عنوان کاهش سطح اعتماد اجتماعی روبرو است. مجموعه حوادثی که عمدتا امسال رخ داده است کاهش سطح اعتماد اجتماعی را تشدید کرده است. با توجه به اینکه بحث کرونا به سلامت اجتماعی مربوط می شود، نظر افراد بسیاری به این موضوع جلب شده است. متاسفانه بدلیل اینکه سطح اعتماد اجتماعی کاهش یافته است مردم نیز به مراجع رسمی و سخنان مقامات مسئول توجه چندانی نمی کنند.

از طرف دیگر رفتار عمومی مسئولان نیز اعتمادزا نیست. تا اکنون بایستی سند سیاستگذاری مشخصی برای پیشگیری ، قرنطینه و درمان این پدیده تدوین شده و به اجرا در می آمد. سیاست روشن و شفاف در سطح ملی می تواند به مدیریت این موضوع بینجامد. اما تصمیم گیری در کشور قاطع و علمی نیست. به همین دلیل است که می بینیم با وجود اینکه بسیاری از کشورها از جمله چین و  ایتالیا ، شهرهایی که دچار شیوع کرونا شده اند را قرنطینه می  کنند، در ایران هنوز تصمیمی درباره قرنطینه شهرها گرفته نشده است.

در همین حال انتظار این بود که دولتمردان در رفتار خود مقابله و پیشگیری از کرونا را آموزش بدهند. با زدن ماسک و استفاده از دستکش و ژل در نشست های خبری به مردم بیاموزند که چگونه باید پیشگیری کرد. در حقیقت با آموزش رفتارهای اجتماعی اثرات زیانبار این پدیده را کاهش بدهند.

یکی از اثرات ناگوار عادی جلوه دادن اوضاع این است که به مردم احساس امنیت و آرامش نمی کنند. به همین دلیل است  که وقتی رئیس جمهوری می گوید که از شنبه اوضاع به حالت عادی بر می گردد، مردم باور نمی کنند و در شبکه های اجتماعی این سخنان را مورد نقد قرار می دهند.  باید به رئیس جمهوری گفت که مگر کرونا با بخشنامه و دستور آمده که اکنون با دستور هم از کشور خارج شود.

 

 

ارسال نظر