کد خبر : 1707

فضای مجازی پویا؛

مشاور رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش با انتشار یادداشتی به طرح «کلاس در خانه؛ تداوم یادگیری رسمی با نهضت ملیِ تدریس معلم بر بستر فضای مجازی سلامت و پویا» برای جایگزینی کلاس‌های مدارس اشاره کرد که این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده‌اند.

به گزارش پیام نو، محسن باهو با انتشار یادداشتی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور و تاکید بر استمرار فعالیت‌های آموزشی، نوشته است: هنر مدیریت‌های بهره ور شناخت درست از مسائل، رخدادها و چالش های پیش رو همچنین تبدیل تهدیدها به فرصت آفرینی برای کارآیی اثر بخش مناسب، یعنی کار درست، متناسب با شرایط و مقتضیات در اختیار روش های خلاق و نوآورانه باشد.

وی در ادامه این یادداشت آورده است: رخداد نامیمون انتشار ویروس کرونای جدید یکی از چالش های سنگین هر کشوری بوده که به واسطه ناشناخته بودن این پدیده و چگونگی تاثیر و تاثر، نیازمند مراقبت های جدی بهداشت فردی و اجتماعی است.

در ادامه یادداشت مشاور رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش آمده است: در کنار محاسن خوب آن در سلامت عمومی، نیازمند تعطیلی کسب و کارها، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی به ویژه مدارس است که تهدید بسیار سنگین برای نظام آموزشی و آسیب پذیری اوقات در اختیار دانش آموز در منزل محسوب می شود.

باهو در بخش دیگری از این یادداشت تاکید کرده است: با توجه به عدم حضور دانش آموزان در مدارس و مکان های ورزشی، بیشتر اوقات را خود با استفاده از فضای مجازی و دیدن فیلم ها و برنامه های تلویزیونی سپری می کنند که در صورت مدیریت نکردن این فرصت در اختیار، مشکلات جدید آموزشی و تربیتی حاصل می شود.

مشاور رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش در ادامه این یادداشت می افزاید:  بدین سبب بر آموزش و پرورش همه ارکان تا مدرسه و خانواده تکلیف هست که از منظر ایفای مسوولیت اجتماعی و رسالت تربیتی، از روش های متنوع و موثر بر بستر رسانه های الکترونیکی، دیداری و شنیداری، فرآیند یادگیری رسمی را استمرار داده و بسترهای لازم برای مشارکت فعال، سازنده و بهره مندی دانش آموز در این شرایط مهیا سازند.

در ادامه یادداشت باهو آمده است: در ارکان سند تحول از مبانی تفکری و فلسفی تا راهکارهای اجرایی، پیش بینی های کمک کننده دیده شده است که مهمترین آن توجه عملی و اقدام اثر بخش در راستای چرخش های تحول آفرین است.

این یادداشت می افزاید: رکن این چرخش های تحول آفرین در میدان عمل، توجه به مدرسه، معلم و دانش آموز، خانواده، محتوا، رسانه و زمان یادگیری است؛ در این نگاه و رویکرد تحولی، چرخش اساسی برای مکان یادگیری از کلاس درس به محیط ها و موقعیت های یادگیری متنوع، معلم از آموزش دهنده به مربی، اسوه، راهبر، مشاور و تسهیل کننده یادگیری، دانش آموز از یاد گیرنده منفعل به فراگیر فعال، تربیت پذیر و جستجوگر و پرسشگر فعال، خانواده از نقش تامین کننده و پشتیبان به رکن سهیم و موثر در فرآیند تربیت، محتوا و رسانه از انحصار کتاب درسی به برنامه محوری، منایع یادگیری و بسته آموزشی بر بستر رسانه های متنوع، زمان یادگیری از ساعت رسمی کلاسی به یادگیری در هر زمان همه جا حاضر است.

مشاور رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش در این یادداشت تاکید کرده است:  به عنوان مسوولیت اجتماعی، حقیقی و حقوقی برای کمک به برون رفت از شرایط تهدیدی فضای انتشار ویروس کرونای جدید همچنین فرصت سازی آن، فعال سازی اوقات رسمی یادگیری در خانه تحت عنوان «طرح کلاس در خانه تداوم یادگیری رسمی با نهضت ملی تدریس معلم بر بستر فضای مجازی سلامت و پویا» را پیشنهاد می‌کنم.

باهو به دلیل پیشنهاد این طرح اشاره و تاکید می کند: این طرح ضمن انگیزه بخشی و هدفمندکردن استفاده از ظرفیت های در اختیار، تمرین ملی و تجربه عملی در مقابله با شرایط و دستیابی به اهداف در چرخش های تحول آفرین است.

وی در بخش پایانی این یادداشت به اهداف طرح یاد شده اشاره می کند که عبارتند از: ایفای مسوولیت اجتماعی و رسالت تربیتی در برابر دانش آموز و خانواده، استمرار فرایند یادگیری در خانه در همه زمان ها، تعامل سازنده معلم و دانش آموز در فرآیند رسمی یادگیری در فضای مجازی ایمن و سلامت، انجام رسالت معلمی در برابر دانش آموز در هر شرایط، غنی سازی اوقات دانش آموز در خانه با رعایت برنامه تحصیلی هفتگی، آرامش بخشی و بالا بردن انگیزه و امید در کشور برای مواجهه با شرایط خاص و بحرانی، نهضت ملی تولید درس آموزه های معلم برای تقویت نظام یادگیری در کشور،  تحقق اهداف چرخش های تحول آفرین در اقدام عملی، استفاده از موقعیت ها و رسانه های متنوع یادگیری در فرایند یادگیری رسمی، مشارکت پذیری حداکثری و همه جانبه از ظرفیت های همه کنشگران و ذی نفعان، حذف تفکرات، اقدامات و سوء استفاده های سود جویانه و مخرب در شرایط خاص.

به گزارش ایرنا، مدارس تعدادی از استان های کشور طی هفته گذشته به علت شیوع ویروس کرونا تعطیل شد و این تعطیلی امشب با اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا به مدت سه روز دیگر و در استان های پرچالش، تمدید می‌شود.

 

منبع ایرنا

ارسال نظر