کد خبر : 1806

با موافقت حناچی،

زهرا نژادبهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، از رئیس شورای شهر درخواست کرد که برای هر یک از چهار معاونت حمل و نقل، عمران، شهرسازی و خدمات شهری، یک نماینده معلول برای رسیدگی به امور معلولین و در راستای عملیاتی کردن نظارت آنها، در نظر گرفته شود.

به گزارش پیام نو؛ زهرا نژادبهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، از رئیس شورای شهر درخواست کرد که برای هر یک از چهار معاونت حمل و نقل، عمران، شهرسازی و خدمات شهری، یک نماینده معلول برای رسیدگی به امور معلولین و در راستای عملیاتی کردن نظارت آنها، در نظر گرفته شود.

بحث مناسب سازی شهر در همه زمینه ها منجمله حمل و نقل یا اماکن و ساختمانها و پیاده راه سازی، میادین و... در دسته این نظارت ها قرار می گیرد.

نژادبهرام خبر داد که در این راستا با موافقت شهردار تهران، پیروز حناچی هم کسب و قرار شده ایشان به هر یک از معاونین مربوطه ابلاغیه ارسال و آنها را به استفاده از مشاور معلول الزام کنند.

 

ارسال نظر