کد خبر : 3801

صبح امروز

عده ای از مالباختگان به واسطه خرید ارز نیمایی امروز مقابل بانک مرکزی تجمع کردند.

به گزارش پیام نو، عده ای از مالباختگان به واسطه خرید ارز نیمایی امروز مقابل بانک مرکزی تجمع کردند.

 

ویدئوی اول - همتی حیا کن بانک مرکزی رو رها کن

 

 

 

ویدئوی دوم - کارخونه‌ها را بستن دست ما ها رو بستن

 

 

 

ویدئوی سوم - همتی! استعفا استعفا

 

 

ویدئو چهارم - نیما باید جمع بشه تا اوضاع بهتر بشه

 

 

 

 

 

ارسال نظر