کد خبر : 4124

روحانی:

روحانی در جلسه ای گفت: مهم نیست که سفره مردم کوچکتر گردد..!

به گزارش پیام نو، روحانی در جلسه ای گفت: مهم نیست که سفره مردم کوچکتر گردد..!

مهم این است که دشمنان ما بفهمند مردم ما با اینکه سفره شون کوچکتر شده، دست از آرمان شون و نظام شون برنمی‌دارند.

ارسال نظر