کد خبر : 4231

نخستین ویدئو از بازگرداندن متهم به فساد اقتصادی 600 میلیارد تومانی به کشور منتشر شد.

به گزارش پیام نو؛ نخستین ویدئو از بازگرداندن متهم به فساد اقتصادی 600 میلیارد تومانی به کشور منتشر شد.

ارسال نظر