کد خبر : 4580

طی نامه‌ای،

سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا در مجلس با انتشار نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس حرفاس روز گذشته خود را تکذیب کرد.

سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا در مجلس با انتشار نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس نقل قولی که از طرف وی تحت این عنوان که «هیئت رئیسه مجلس به نمایندگان زن گفته است زنان باید بچه داری کنند» را تکذیب کرد.

4465598

ارسال نظر