کد خبر : 466

پیگیریهای شائبه برانگیز شرکت ارتباطات زیرساخت

برخی از منابع خبری از احتمال قطع مجدد اینترنت برای روزهای پایان هفته خبر می دهند.

برخی از منابع خبری از احتمال قطع مجدد اینترنت برای روزهای پایان هفته خبر می دهند.

یک منبع آگاه به پیام نو گفت که شرکت ارتباطات زیرساخت از بعضی شرکت های حوزه فناوری ارتباطات خواسته است تا رنج آی پی مربوط به استفاده سازمان خود را به این شرکت اعلام کنند تا در صورت قطعی احتمالی اینترنت در داخل ایران، اینترنت جهانی برای آن شرکت قطع نشده و روند فعالیت شرکت تحت تاثیر قرار نگیرد.

در صورت اعمال محدودیت بر اینترنت جهانی کاربران عمومی با محدودیت شدید مواجه خواهند شد.

در پی بروز حوادث آبان ماه با تصمیم شورای امنیت کشور محدودیت های اینترنتی فراوانی برای کاربران ایرانی اعمال شد و گفته می شود برخی از فراخوان ها برای تجمع در روزهای اینده می تواند از عواملی باشد که نهادهای تصمیم گیرنده را به سمت قطع مجدد اینترنت سوق دهد.

ارسال نظر