کد خبر : 4938

وزیر اقتصاد خبر داد:

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بازار سرمایه ظرفیت مناسبی برای تامین مالی بخش صنعت است.

به گزارش پیام نو، فرهاد دژپسند پس از حضور در کمیسیون صنایع و معادن گفت: تامین مالی بخش تولید، بهبود فضای کسب و کار و حذف موانع موجود در گمرکات از جمله موضوعات مورد بررسی در کمیسیون بود.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: قابلیت سازمان مالیاتی برای جهش تولید نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه براساس صحبت های انجام گرفته قرار است از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی بخش های صنعت، معدن و تولید استفاده شود، ادامه داد: مقرر شد با همکاری کمیسیون صنایع، اقدامات موردنیاز برای تامین منابع مالی واحدهای تولیدی و تسهیل صدور مجوز برای کسب و کار انجام شود.

منبع: خانه ملت

ارسال نظر