کد خبر : 5204

معاون استاندار تهران عنوان کرد:

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران با اشاره به اینکه در زمان های مختلف متناسب با شرایط و در راستای کنترل کرونا ویروس تصمیمیات و برنامه ریزی ها تغییر می کند، گفت: آمار روزانه ابتلا به کرونا در دستگاه ها به فرماندهی مدیریت کرونا در استان تهران ارسال می شود و قطعا این آمار به استاندار نیز اعلام خواهد شد.

به گزارش پیام نو، غلامرضا عباس پاشا، در تشریح اجرای پروتکل های بهداشتی در ادارات استان تهران گفت: برای اجرای  پروتکل های بهداشتی در ساختار نظام دولتی استان تهران در بخش حاکمیتی نظارت ویژه ای  اعمال خواهد شد و بلافاصله بخشنامه های ستاد ملی کرونا که حساسیت و مصوبات خاص خود را در این خصوص دارد، به دستگاه های اجرایی با هدف اجرا که شامل ماده ۵ قانون خدمات کشوری می باشد، از نهاد های عمومی غیر دولتی  گرفته تا ادارات دولتی ابلاغ می شود و نظارت ها را نیز با محوریت مدیر کل بازرسی استانداری اعمال می کنیم.

وی افزود: معاونت توسعه بخش مرکزی یک سازمان را پشتیبانی می کند و از حوزه عمومی تا مأموریت های سازمان که حوزه خصوصی است. خوشبختانه  همکاری خوبی بین دستگاه اجرایی در هماهنگی با استانداری تا این لحظه ایجاد شده است؛ چرا که بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که ابلاغ می شود، دستگاه‌های اجرایی نه تنها مقاومت نمی‌کنند، بلکه استقبال هم می‌کنند.

پاشا درباره آمارهای روزانه ابتلا به کرونا در دستگاه های مختلف گفت: آمار روزانه به دکتر زالی به عنوان فرماندهی مدیریت کرونا در استان تهران ارسال می شود و قطعا این آمار به استاندار تهران نیز اعلام خواهد شد و ممکن است در زمان های مختلف  متناسب با شرایط و در راستای کنترل بیماری تصمیمات و برنامه ریزی ها نیز تغییر کند.

وی ادامه داد: ساختار اداری استان تهران متناسب با جمعیت آن دیده نشده است چرا که ساختارها بر اساس مأموریت‌ها شکل می گیرد که به تبع آن در  حوزه ها فعالیت ها و عملیات و کارهایی که شکل می‌گیرد باید پاسخگوی ماموریت های اصلی حوزه ها باشد.

پاشا تاکید کرد: بودجه، نمودار سازمانی و  نیروی انسانی متناسب با ساختار استان تهران  با جمعیت بالغ بر ۱۵ میلیون نفری وجود ندارد و آنچه که تا به امروز، یک پایداری را در ساختار استان تهران مشاهده کردیم فقط  به کمک دولت الکترونیک بوده است.

معاون استاندار تهران اظهارکرد: استان تهران با توجه به پیچیدگی خاص استان به عنوان پایتخت کشور و تراکم  و تنوع جمعیت، با توجه به مدیریت استاندار تهران در کنترل این بیماری نسبت به سایر استانها چند گام جلوتر است.


منبع: ایسنا

ارسال نظر