کد خبر : 5737

مدیرکل امور مستمری‌های تامین اجتماعی:

مدیرکل امور مستمری‌های تامین اجتماعی گفت: حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران از مرداد در حال پرداخت است.

به گزارش پیام نو، «ناهید حیدری» گفت: مبلغ افزایش حقوق بازنشستگان که به عنوان متناسب سازی نامبرده می‌شود، همزمان با پرداخت حقوق مرداد پرداخت می‌شود.

وی گفت: از ماه‌های آینده مبلغ افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در قالب متناسب‌سازی به صورت جداگانه واریز نمی‌شود بلکه همراه با حقوق پرداخت می‌شود.

منبع: ایلنا

ارسال نظر