کد خبر : 5895

جانشین فرمانده ناجا:

جانشین فرمانده ناجا با تاکید بر اینکه مبارزه با اراذل و اوباش مقطعی نیست، گفت: طرح مبارزه با اراذل و اوباش می بایست مادامی که رضایت کامل مردم در این زمینه حاصل شود، ادامه پیدا کند.

به گزارش پیام نو، سردار "قاسم رضایی" در قرارگاه مبارزه با اراذل و اوباش تهران با قدردانی از تشکیل کارگروه مبارزه با اراذل و اوباش و با اشاره به اینکه در این زمینه تشکیل کارگروهی لازم و ضروری است، اظهار داشت: طرح مبارزه با اراذل و اوباش می بایست مادامی که رضایت کامل مردم در این زمینه حاصل شود، ادامه پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه اجرای اینگونه طرح ها می بایست رعب و وحشت در دل افرادی که امنیت و آرامش جامعه را مختل می سازند، ایجاد کند، عنوان داشت: مقابله جدی و منسجم با اراذل و اوباش یعنی تامین حقوق شهروندی، از این رو لازم است که با اقتدار با کسانی که امنیت و آرامش مردم را بر هم می زنند، مقابله کرد.

سردار رضایی با تاکید بر اینکه در حوزه مقابله با اراذل و اوباش و کسانی که امنیت و آرامش جامعه را خدشه دار می کنند باید با اقتدار ، روحیه انقلابی و تکلیف مداری اقدامات بایسته را انجام دهیم، عنوان داشت: برخورد با موضوع اراذل و اوباش باید در صحنه و با سرعت و بدون فوت وقت انجام شود و این مهم نباید به تعویق بیفتد و در صحنه باید هیمنه پوشالی افراد هنجار شکن شکسته شود.

جانشین فرمانده ناجا با تاکید بر اینکه باید ضرب شستی به افراد هنجار شکن نشان داده شود که اینگونه افراد جرات عرض اندام و قانون شکنی را به خود ندهند،گفت: مبارزه با اراذل و اوباش مقطعی نیست و این مهم باید همواره در دستور کار باشد.

منبع: ایلنا

ارسال نظر