کد خبر : 6241

محسن هاشمی در توئیتر؛

رئیس شورای شهر تهران برای رفع کدورت شهرداری و دولت از رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهوری درخواست همکاری کرد.

به گزارش پیام نو، محسن هاشمی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: از آقایان روحانی و جهانگیری می خواهم که اجازه دهند روابط شهرداری - دولت ترمیم و کدورت ها کنار رود. بهبود وضعیت شهرداری و دولت جزو وظایف رئیس شورا است که قطعا در یک سال باقی مانده سعی می کنم این رابطه را که کمی خدشه دار شده مجدد برقرار کنم تا شهردار مجدد به جلسات هیات دولت برود.

منبع: همشهری آنلاین

ارسال نظر