کد خبر : 6333

غریب‌آبادی:

نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: متناسب با رفتار آژانس، رفتار خود را تنظیم می‌کنیم.

به گزارش پیام نو، کاظم غریب آبادی، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: اینکه گفته شود مدیرکل فعلی آمریکایی است (به دلیل نقش گسترده آمریکا در انتخاب وی) و مدیریت روابط خود با آژانس را به دیگران واگذار کنیم، اشتباهی راهبردی است.

او افزود: چنانچه آژانس تحت هر شرایط یا بهانه ای بخواهد مفاد تفاهم مشترک را در آینده زیر پا بگذارد و یا در رسیدگی به این دو سه موضوع، با حسن نیت رفتار نکند، همکاری ها و تعاملات ایران با این سازمان را نشانه خواهد رفت.

غریب آبادی ادامه داد: مدیرکل با یک تصویر مناسب و همچنین اخذ پیام های اصولی، ایران را ترک کرد.

منبع: برنا

 

ارسال نظر