کد خبر : 6415

هادی خانیکی استاد علوم ارتباطات مطرح کرد؛

استاد علوم ارتباطات گفت: بالاترین مسئولیت اخلاقی و اجتماعی این است که ریشه های فرهنگی و اجتماعی کرونا را جدی تر بگیریم و با تمام توان به مهار و درمان آن بیندیشیم.

به گزارش پیام نو| رویارویی گسترده و نگران کننده جامعه ایرانی با صورت های جدیدی از شیوع ویروس کرونا، تامل و بازاندیشی در مسئولیت های اخلاقی و اجتماعی سیاستگذاران، برنامه ریزان و کنشگران را می طلبد. نمی توان با پدیده مهلکی که بنا به مطالعات و برآوردها و تجربه های علمی و عملی با آن روبه رو هستیم و حداقل تا ماه ها و حتی سال های دیگر جزو مولفه های زندگی فردی و اجتماعی شده است، با خوش باوری و مسئولیت گریزی مواجه شد و علاوه بر این هر چه به زمینه ها، ساز و کارها و پیامدهای شیوع این ویروس چند وجهی و کشنده بیشتر توجه می کنیم، از راه حل های مقابله تک وجهی، ساده و سریع دورتر می شویم. اگر روزی راه حل توقف کرونا را در سطح پیشگیری ها و درمان های مبتنی بر بهداشت تن و سلامت محدود می دیدیم، امروز به سرعت به الزامات اجتماعی، روانی، اقتصادی و سیاسی برای مهار آن رسیدیم. اکنون دیدیم که پس از کنترل نسبی و حتی آغاز روند کاهش ابتلا و مرگ و میر در کشور، موج جدیدی از گسترش و خطرزایی ویروس کرونا، دور و نزدیک ما را فرا گرفته است. نوعی توافق میان صاحبنظران حوزه های اجتماعی، مدنی، سیاسی، اجرایی و بهداشتی به وجود آمده است که این بار باید منشا  بازگشت این ویروس را فراتر از زمینه های زیستی، اقتصادی و زمینه های فرهنگی دید. همه آن عواملی که عاملان شیوع کرونا شده اند تنها از بیماری های زمینه ای، تنگناهای معیشتی و اجبارهای طبیعی همزیستی با کرونا برنمی خیزند، آیین ها، باورها و سنت هایی که ما را در چنبره احساسات و عواطف گرفتار می کنند یا با غفلت از جوهر عقلانی دین و فرهنگ، شهروندان و نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ما را در معرض بی تفاوتی نسبت به کرونا  و مخاطرات کرونا قرار می دهند، امروز بزرگترین کانون خطر آفرینی برای سلامت فرد و جامعه است. شاید به این اعتبار می توان گفت، بالاترین مسئولیت اخلاقی و اجتماعی شهروندان، حکمرانان، سیاستگذاران، برنامهریزان و کنشگران مدنی و حکومتی، هم همین مساله و تمکین از این ضرورت است که ریشه های فرهنگی و اجتماعی کرونا را جدی تر بگیریم و با تمام توان به مهار و درمان آن بیندیشیم.

منبع: روزنامه ایران

ارسال نظر