کد خبر : 6664

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات دیابت مطرح کرد؛

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات دیابت از مطالعه‌ای برای بررسی وضعیت بیماران دیابتی در زمان پاندمی کروناخبر داد.

به گزارش پیام نو، فاطمه بندریان در جلسه شبکه تحقیقات دیابت، درباره کاهش مراجعان بیماران دیابتی در دوران شیوع کرونا گفت: در شرایط پاندمی کووید ۱۹، تخصیص بیمارستان‌های متعدد به بیماران کووید ۱۹، کاهش پذیرش بیماران دیگر در این مرکز درمانی، افزایش خطر ابتلا به کووید-۱۹ با تردد سایر بیماران در این مراکز و همچنین ترس بیماران از ابتلا به کووید-۱۹ در مراجعه به مراکز درمانی موجب کاهش بارز تعداد مراجعات بیماران دیابتی برای پیگیری و درمان دیابت شده است. این موضوع، در عمل می‌تواند باعث تغییراتی در رفتار و سبک زندگی بیماران دیابتی و کنترل دیابت آنها شود.

به گفته‌ وی،  مرکز تحقیقات دیابت وابسته به پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم طرحی را با عنوان بررسی وضعیت مراقبت دیابت در بیماران دیابتی در زمان پاندمی کووید-۱۹ با هدف تعیین اثر همه‌گیری کووید- ۱۹ بر مراقبت دیابت در بیماران دیابتی طراحی کرده است.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات دیابت با بیان این که «این پژوهش، یک مطالعه مقطعی است که طی آن مصاحبه  با بیمار و تکمیل ۶ پرسشنامه شامل دموگرافیک و بیماری دیابت، تغذیه، فعالیت فیزیکی، سلامت روان، نیازسنجی آموزش و پرسشنامه کووید-۱۹ توسط پزشک انجام می‌شود»، گفت: در این طرح، وضعیت تغذیه، سلامت روان، وضعیت فعالیت فیزیکی، نیازهای آموزشی، ابتلا به کووید ۱۹ و علائم آن و کنترل متابولیک در زمان همه‌گیری کووید ۱۹ بررسی می‌شود. اطلاعات مربوط به کنترل متابولیک قبل و در زمان همه‌گیری کووید۱۹ از اطلاعات موجود در پرونده الکترونیک بیماران در کلینیک دیابت استخراج می‌شود.

بنا بر اعلام روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، بندریان در پایان از کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در صورت تمایل و در صورت دسترسی به اطلاعات بیماران دیابتی برای مشارکت و پیوستن به این مطالعه دعوت کرد.

به گزارش پیام نو، گفتنی است که بسیاری از تحقیقات در خصوص کرونا نشان داده است که کرونا ویروس می تواند بر بعضی از بیماری ها تأثیر بگذارد و حتی آنها را تشدید کند.

منبع: ایسنا

ارسال نظر