کد خبر : 7105

وزیر صمت در جلسه رای اعتماد در دفاع از خودش:

وزیر صمت گفت: ریشه رانت و فساد امضاهای طلایی است.

رزم حسینی، وزیر پیشنهاد صمت در دفاع از خودش در جلسه رای اعتماد گفت: مبارزه با فساد هزینه دارد و تخریب‌ها شروع شده است؛ چیزی که ریشه رانت و فساد است امضاهای طلایی است.
وی افزود: اگر بخواهیم مبارزه کنیم باید آبرویمان را بگذاریم و تخریبت می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه تخریب‌ها شروع شده و مبارزه با فساد هزینه دارد اظهار کرد: نمایندگان محترم اگر ما می خواهیم با رانت خواری و فساد مبارزه کنیم پشتیبانی شما را نیاز داریم و ما مبارزه با فساد، رانت‌خواری و حذف امضاهای طلایی را در دستور کار قرار خواهیم داد.

 

ارسال نظر