کد خبر : 7542

شرکت تحقیقاتی YouGov مطرح کرد؛

شرکت تحقیقاتی YouGov نتایج نظرسنجی از شهروندان اروپایی نسبت به انتخابات 2020 آمریکا را مطرح کرد.

به گزارش پیام نو، نتایج نظرسنجی از شهروندان بالای 18 سال اروپایی نشان می دهد، اکثریت مردم تمایل دارند جو بایدن در انتخابات 2020 امریکا به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود. این تمایل در بین شهروندان دانمارک با 80 درصد بیش از بقیه کشورها است. 

شرکت تحقیقاتی YouGov نظرسنجی مذکور را در اکتبر 2020 در 7 کشور اروپایی (ایتالیا، انگلستان، فرانسه، سوئد، اسپانیا، آلمان و دانمارک) با جامعه آماری افراد بزرگسال بالای 18 سال و اندازه نمونه 7391 اجرا کرده است.

منبع:‌ ایسپا

ارسال نظر