کد خبر : 7858

وزیر آموزش و پرورش:

وزیر آموزش و پرورش گفت: معنای حقوقی که دریافت می‌کنیم این است که ما این خدمت را کامل ارائه می‌کنیم.

به گزارش پیام نو، محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش و پرورش خطاب به معاونان و مدیران کل گفت: معنای حقوقی که دریافت می‌کنیم این است که ما این خدمت را کامل ارائه می‌کنیم. هرکسی قبول ندارد نباید پای آن قرارداد را امضا کند و کسی که امضا کرد یعنی به هیچ عامل دیگری ربط ندارد.

وی افزود: فلانی بد رفتار کرد یا خوب رفتار کرد، حقوق ما را دیر یا زود دادند یا کم و زیاد دادند هیچ معیار نیست چون پذیرفتید و می توانید نپذیرید کسی ما را مجبور نکرده است.

اگر نمی توانیم زیر بار این مسئولیت قد علم کنیم کنار بکشیم.

طریق عشق طریقی عجب خطرناک است                          نعوذ بالله اگر ره به مقصدی نبری 

وی در پایان بیان کرد: وارد بازی بزرگی شده ایم و خواسته و ناخواسته زیر برگه مهمی را امضا کرده ایم.

ارسال نظر