کد خبر : 8007

استفاده از ماسک در روزهایی که هر فرد می تواند بمبی از ویروس باشد، شرایط و اما و اگرهایی دارد.

به گزارش پیام نو، استفاده از ماسک در روزهایی که هر فرد می تواند بمبی از ویروس باشد، شرایط و اما و اگرهایی دارد...

نحوه استفاده درست و صحیح از ماسک در ادامه اعلام می شود:

_ قبل از دست زدن به ماسک و پوشیدن آن دست هایتان را بشویید.

_ از تمیز و سالم بودن ماسک اطمینان حاصل کنید.

_ ماسک را از جهت صحیح آن پوشیده و تیغه نگهدارنده آن را بالا بکشید.

_ ماسک را از سمت صحیح آن بپوشید. به طوری که قسمت رنگی ماسک بیرون باشد.

_ تیغه بالای ماسک دقیقا بر روی بینی قرار گیرد.

_ بینی، دهان و چانه را به طور کامل با ماسک بپوشانیم.

_ ماسک را به گونه ای بپوشیم که با صورت فاصله نداشته باشد.

_ از دست زدن به ماسک خودداری کنیم. _ هنگام در آوردن ماسک آن را از پشت سر یا گوش باز کرده و از صورت فاصله دهیم.

_ ماسک استفاده شده را به دور از صورت و سطح تماسی نگه داریم.

_ ماسک استفاده شده را در سطل زباله درب دار بیندازیم.

_ بعد از درآوردن ماسک دست های خود را به دقت با آب و صابون بشویید.

_ در عین حال از ماسکی که تنفس با آن دشوار است، استفاده نکنیم.

_ از ماسک کثیف یا پاره استفاده نکنیم.

_ از قرار دادن ماسک زیر بینی خودداری کنیم.

_ از ماسک مشکوک استفاده نکنیم.

_ بخش بیرونی ماسک را هرگز لمس نکنیم.

_ ماسک را برای صحبت با دیگران از روی صورت پایین نکشیم.

_ ماسک استفاده شده را در معرض تماس خود و دیگران قرار ندهیم‌.

_ از ماسک های استفاده شده، مجددا استفاده نکنیم.

منبع: ایسنا

ارسال نظر