کد خبر : 8264

وزیر آموزش و پرورش:

وزیر آموزش و پرورش گفت: در شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع در دستور کار است که تربیت اوان کودکی را هم به آموزش و پرورش بدهند.

به گزارش پیام نو، وزیر آموزش و پرورش گفت: در شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع در دستورکار است که تربیت اوان کودکی را هم به آموزش و پرورش بدهند و آموزش و پرورش از صفر سالگی مسئولیت داشته باشد.

محسن حاجی میرزایی در نشست هم اندیشی با مدیران زن آموزش و پرورش با بیان اینکه ما یک داشته هایی داریم و یک نداشته هایی گفت: همه انسان ها همینطور هستند. وقتی درباره زنان هم صحبت میشود بحث دارایی ها و نداشته ها می تواند مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: در تجربه مدیریتی ام برایم روشن شده که تمرکز بر نداشته ها آنقدر ذهن را تسخیر می کند که از داشته ها غافل می شویم. اصولا عدالت در برخورداری ها بویژه آموزش، به عنوان زیربنای عدالت در جامعه شناخته می شود و فرصت برابر در اختیار افراد قرار دادن می تواند زمینه ساز موقعیت ها و منزلت های برابر باشد و باید این کار را از سنگ بنای اول خوب انجام دهیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه گام های خوبی در این زمینه برداشته شده و فرصت یادگرفتن و آموزش باکیفیت را در اختیار بخش عظیمی از کسانی که در سن آموختن هستند قرار دادیم عنوان کرد: تلاش ما این است که دسترسی همگان را به آموزش باکیفیت فراهم کنیم. بنابراین تاکید، سفارش و در خواست می کنم همکاران هر تلاشی می توانند به کار ببندند تا فاصله های ایجاد شده طی زمان های طولانی برطرف شود و از ظرفیت بانوان برای پیشبرد امور استفاده موثرتری کنیم.

منبع: فارس

ارسال نظر