کد خبر : 8473

چند ماه بعد از موج اتهامات تجاوز جنسی؛

اثری از آیدین آغداشو در حراج تهران، رکورد این حراج را شکست.

به گزارش پیام نو، اثری از آیدین آغداشلو که با قیمت کمینه و بیشینه یک میلیارد و ۲۰۰ تا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در این دوره از حراج تهران عرضه شده بود، با قیمت ۱۲ میلیارد تومان به فروش رسید و رکورد گرانقیمت‌ترین اثر به فروش رسیده در حراج را شکست.

سیزدهمین دوره از  حراج تهران عصر جمعه (۲۶ دی ماه) با ارئه ۱۱۰ اثر به صورت آنلاین و با اجرای حسین پاکدل برگزار شد. مجموع فروش حراج امشب ۸۷ میلیارد و ۹۴۲ میلیون تومان اعلام شد. گران‌ترین‌ اثر این حراجی به قیمت ۱۲ میلیارد تومان متعلق به آیدین آغداشلو بود.

در ابتدای مراسم، اثری بدون عنوان از قربانعلی اجلی با کمینه و بیشینه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان به قیمت ۷۰ میلیون تومان، اثر «عاشورا ۸» از صادق تیرافکن با با کمینه و بیشینه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به قیمت ۱۹۰ میلیون تومان، اثر «الله اکبر» از رضا بانگیز با کمینه و بیشینه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به قیمت ۱۸۰ میلیون تومان و اثری بدون عنوان از رضا مافی با با کمینه و بیشینه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به قیمت ۴۰۰ میلون تومان به فروش رسیدند.

همچنین اثری بدون عنوان از علی شیرازی با کمینه و بیشینه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان چکش خورد. اثر جلال شباهنگی نیز با کمینه و بیشینه ۲۰۰ تا ۳۰۰  میلیون تومان به قیمت ۲۶۰ میلیون تومان فروخته شد. اثر «سطح آب» از عبدالرضا دریابیگی نیز با کمینه و بیشینه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون به قیمت ۴۴۰ میلیون تومان، به فروش رسیدند.

اثری از حسین محجوبی نیز با با کمینه و بیشینه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به قیمت  ۲۸۰ میلیون تومان فروخته شد. اثری بدون عنوان از سیراک مکلکونیان نیز با کمینه و بیشینه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان با قیمت ۶۵۰ میلیون تومان،چکش خورند.

در ادامه حراج تهران، اثری از پری یوش گنجی با کمینه و بیشینه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان، اثر همایون سلیمی با کمینه و بیشینه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان، اثر منصوره حسینی با کمینه و بیشینه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به قیمت ۴۲۰ میلیون تومان و اثر ناصر عصار با کمینه و بیشینه ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان به قیمت ۷۵۰ میلیون تومان، فروخته شدند.

اثری بدون عنوان از مجموعه «سفید برفی» عباس کیارستمی نیز با کمینه و بیشینه ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان چکش خورد. همچنین اثری از عادل یونسی با کمینه و بیشینه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان به قیمت ۸۰ میلیون تومان و اثر حسین کاظمی با کمینه و بیشینه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان به قیمت ۵۵۰ میلیون تومان، به فروش رسیدند.

اثری بدون عنوان از فریده لاشایی نیز با با کمینه و بیشینه ۱ تا ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان به قیمت ۱ میلیارد تومان، به فروش رسید.

همچنین اثری از شهرام کریمی با کمینه و بیشینه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به قیمت ، اثر رضا کیانیان با کمینه و بیشینه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به قیمت و اثری از آرمان یعقوب پور با کمینه و بیشینه ۴۰ تا ۶۰ میلیون به قیمت ۶۰ میلیون تومان، فروخته شدند.

اثری از ابوالقاسم سعیدی با کمینه و بیشینه ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان بیش از بیشینه خود و به قیمت ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، اثری از حسین شاه طاهری با کمینه و بیشینه ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان بیش از بیشینه و به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان، اثری از علی خسروی با کمینه و بیشینه ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان به قیمت ۴۲ میلیون تومان، چکش خوردند.

اثر مجسمه از بیتا فیاضی با کمینه و بیشینه ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان به قیمت ۳۴۰ میلیون تومان، اثری از علیرضا اسپهبد با کمینه و بیشینه ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان و اثری از هانیبال الخاص با کمینه و بیشینه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به قیمت ۲۲۰ میلیون تومان، چکش خوردند.

همچنین اثری از ژازه طباطبایی با عنوان «کجاست؟ آقندر می گردم تا پیدا کنم» و با کمینه و بیشینه ۲ تا ۳ میلیارد تومان به قیمت ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.

اثری از بهمن دادخواه با کمینه و بیشینه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به قیمت ۴۲۰ میلیون تومان، اثری از محسن کیانی با کمینه و بیشینه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان به قیمت ۹۵ میلیون تومان، اثری از داور یوسفی با کمینه و بیشینه ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان به قیمت بیش از سه برابر بیشینه خود و به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان و اثری از هادی جمالی با با کمینه و بیشینه ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان با به قیمت بیش از دو برابر بیشینه خود و به مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان، فروخته شدند.

اثری بدون عنوان از مسعود عربشاهی با کمینه و بیشینه ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد به قیمت ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

در ادامه، اثر علیرضا آستانه با کمینه و بیشینه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به قیمت ۱۸۰ میلیون تومان و اثر غلامحسین نامی با کمینه و بیشینه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان به قیمت  ۳۲۰ میلیون تومان چکش خوردند.

همچنین اثری از تیمو ناصری با کمینه و بیشینه ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تا ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، به قیمت ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.

همچنین اثری بدون عنوان از منصور قندریز با کمینه و بیشینه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به فروش نرفت.  اثر طلیعه کامران نیز با کمینه و بیشینه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر جعفر روح بخش با کمینه و بیشینه ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان به قیمت ۲۶۰ میلیون تومان به فروش رسیدند. اثری از حسین کاظمی با کمینه و بیشینه ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان و اثری بدون عنوان از رضا درخشانی با کمینه و بیشینه ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد با قیمت ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، چکش خورد.

اثر مهدی سحابی با کمینه و بیشینه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان، اثری از مهدی حسینی با کمینه و بیشینه ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان به قیمت ۱۳۰ میلیون تومان، اثری از ایرج اسکندری با کمینه و بیشینه ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان، اثری از بهجت صدر با کمینه و بیشینه ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان و اثری از محمود زنده رودی با کمینه و بیشینه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به قیمت ۳۲۰ میلیون تومان، فروخته شدند.

همچنین اثری بدون عنوان از مجموعه «نجوای عشق» محمد احصایی با کمینه و بیشینه ۵ تا ۶ میلیارد تومان به عنوان یکی از گران ترین آثار حراج امسال به قیمت ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.

اثر گلناز فتحی با کمینه و بیشینه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به قیمت ۴۰۰  میلون تومان، اثر صداقت جباری با کمینه و بیشینه ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان به قیمت ۶۰۰ میلیون تومان، اثر محمدعلی ترقی جاه با کمینه و بیشینه ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان به قیمت ۱۷۰ میلیون تومان و اثر ناصر اویسی با کمینه و بیشینه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان دو برابر قیمت بیشینه و به مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان، چکش خوردند.

اثر ژازه تباتبایی با کمینه و بیشینه ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان به قیمت ۲۸۰ میلیون تومان و اثر واحد خاکدان با کمینه و بیشینه¬ ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان به قیمت ۱ میلیارد و ۵۰۰  میلیون تومان فروش رفت.

اثرآیدین آغداشلو با کمینه و بیشینه ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تا ۱ میلیارد ۶۰۰ میلیون تومان به قیمت، به قیمت بیش از ۱۰ برابر کمیته و به مبلغ ۱۲ میلیارد تومان به فروش رسید تا رکورد فروش اثر در حراج تهران را بزند.

اثر افشین پیرهاشمی با کمینه و بیشینه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان، اثر مهدی ویشکایی با کمینه و بیشینه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان، اثر محمدرضا منزه با کمینه و بیشینه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان به قیمت ۶۰ میلیون تومان و اثر حمید هادی نژاد با کمینه و بیشینه ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان به قیمت۱۵۰ میلیون تومان به فروش رسیدند.

همچنین اثری از کیومرث هارپا با کمینه و بیشینه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان به قیمت ۱۱۰ میلیون تومان، طاهره صمدی طاهری با کمینه و بیشینه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان، اثری از توکل اسماعیلی با کمینه و بیشینه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به قیمت  ۴۲۰ میلیون تومان، اثری از علی ندایی با کمینه و بیشینه ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان ۸۵ میلیون تومان و اثری از میترا کاویان با کمینه و بیشینه ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان به قیمت ۲۴۰ میلیون تومان، فروخته شدند.

اثری بدون عنوان از صادق تبریزی با کمینه و بیشینه ۱ تا ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به قیمت ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، چکش خورد.

در ادامه مراسم، اثری گارنیک درهاکوپیان با کمینه و بیشینه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان، محمد حبیب محمدی با کمینه و بیشینه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان، اثر پروانه اعتمادی با کمینه و بیشینه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان و اثر منوچهر یکتایی با کمینه و بیشینه ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان به قیمت ۱ میلیارد تومان، به فروش رسیدند.

اثر حمیدرضا اندرز با کمینه و بیشینه ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان به مبلغ ۹۰ میلیون تومان، اثر لیلی متین دفتری با کمینه و بیشینه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان و اثر ابوالقاسم سعیدی با کمینه و بیشینه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به قیمت ۲۲۰ میلیون تومان، چکش زده شدند.

در این حراجی همچنین اثری از سهراب سپهری با قیمت کمینه و بیشینه ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ارائه شده بود که به قیمت ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.

همچنین اثر احمد اسفندیاری با کمینه و بیشینه ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان به قیمت ۱۳۰ میلیون تومان، اثری از منوچهر نیازیی با کمینه و بیشینه ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان به قیمت ۳۶۰ میلیون تومان، اثر نصرالله افجه ای با کمینه و بیشینه ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به قیمت ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان، به فروش رسید.

اثری از حسین زنده رودی نیز با کمینه و بیشینه ۵ تا ۶ میلیارد تومان که یکی از گران ترین آثار امسال حراج تهران محسوب می شد به قیمت ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثری از بهجت صدر با کمینه و بیشینه ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به قیمت ۸۰۰ میلیون تومان، اثر نیلوفر قادری نژاد با کمینه و بیشینه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان و اثر دیگر از مسعود عربشاهی با کمینه و بیشینه ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان فروخته شدند.

در ادامه اثری از پرویز تناولی با کمینه و بیشینه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان به قیمت ۵۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثری از مهدی سحابی با کمینه و بیشینه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان،اثر قاسم حاجی زاده با کمینه و بیشینه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به قیمت ۴۲۰ میلیون تومان، اثر بهروز دارش با کمینه و بیشینه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان به قیمت ۳۲۰ میلیون تومان و اثر رضا درخشانی با کمینه و بیشینه ۲ میلیارد و ۵۰۰ تا ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به قیمت ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شدند.

همچنین اثر رضوان صادق زاده با کمینه و بیشینه ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان به قیمت ۱۳۰ میلیون تومان، اثر محمدعلی ترقی جاه با کمینه و بیشینه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان به قیمت ۶۵۰ میلیون تومان و اثر شهریار احمدی با کمینه و بیشینه ۱ میلیارد تا ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به قیمت ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به فروش رسیدند.

اثراحمد امین نظر با کمینه و بیشینه ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان، اثر کریم نصر با کمینه و بیشینه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان به قیمت ۱۶۰ میلیون تومان، اثری از ابراهیم صاحب اختیاری با کمینه و بیشینه ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان به قیمت ۵۰ میلیون تومان و اثری از جلال الدین مشمولی با کمینه و بیشینه ۲۵ تا ۳۵ به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان به فروش رسید.

اثر دیگری از آیدین آغداشلو نیز در حراج امسال با کمینه و بیشینه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون به قیمت ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شد. همچنین اثری از منوچهر معتبر با کمینه و بیشینه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به قیمت ۲۸۰ میلیون تومان، اثری از مارکو گریگوریان با کمینه و بیشینه ۱ میلیارد و ۲۰۰ تا ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون توان به قیمت ۱ میارد و ۴۰۰ میلیون تومان و اثری از پرویز کلانتری با کمینه و بیشینه ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان به قیمت به قیمت ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان چکش خوردند.

همچنین اثری از موناپاد با کمینه و بیشینه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان و اثری از پرویز تناولی با کمینه و بیشینه ۴ تا ۵ میلیارد تومان به قیمت ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به فروش رسیدند.

اثر دیگری از نصرالله افجه‌ای در حراج امسال با کمینه و بیشینه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان به قیمت ۸۰۰ میلیون تومان، اثری از احمد وکیلی با کمینه و بیشینه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان و اثری از فرسیده لاشایی با کمینه و بیشینه ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان به قیمت ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومات، فروخته شدند.

اثری از جواد نوبهار با کمینه و بیشینه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان به قیمت ۹۰ میلیون تومان، اثری از سیامک عزمی با کمینه و بیشینه۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان به قیمت ۱۹۰ میلیون تومان، اثری از شیده تامی با کمینه و بیشینه ۵۰ تا ۷۰ به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان و اثری از جمشید سماواتیان با کمینه و بیشینه ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان به قیمت ۱۳۰ میلیون تومان چکش زده شدند.

اثر سعید صادقی نیز با کمینه و بیشینه ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان به فروش رسید. اثری از کامبیز صبری با کمینه و بیشینه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به قیمت ۵۵۰ میلیون تومان و اثر محمد ابراهیم جعفری با کمینه و بیشینه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان فروخته شدند.

همچنین اثر پرونه اعتمادی با کمینه و بیشینه ۶۰۰ تا ۷۰۰ به قیمت ۷۵۰ میلیون تومان، اثری از محسن وزیری مقدم با کمینه و بیشینه ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان به قیمت ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و اثر منصور قندریز با کمینه و بیشینه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان به قیمت ۵۰۰ میلیون فروخته شدند.

آخرین اثر حراج امسال متعلق به منیر فرمانفرمائیان بود که با کمینه و بیشینه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به قیمت ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.

منبع: ایسنا

ارسال نظر