کد خبر : 8661

بدبینی شهروندان در نظرسنجی ایسپا؛

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران اعلام کرد: ۴۹.۷ درصد از شهروندان گفتند «بیش از یکسال» طول می کشد.

پیام نو| مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران از شهروندان بالای ۱۸ سال کشور پرسیده است «فکر می کنید کرونا چه زمان تمام می‌شود و زندگی به حالت عادی برمی‌گردد؟»

 ۱۳.۵ درصد از پاسخگویان به «آخر تابستان»، ۴.۶ درصد به «آخر پاییز» و ۱۰.۵ درصد به «آخر سال جاری» اشاره کردند. ۴۹.۷ درصد از شهروندان گفتند «بیش از یکسال» طول می کشد و ۳.۴ درصد گفتند «هیچ وقت» تمام نمی شود. ۴.۸ درصد به سایر اشاره کردند و ۱۱.۸ درصد گزینه «نمی دانم» را انتخاب کردند و ۱.۸ درصد به این سوال پاسخ ندادند. 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نظرسنجی را با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال کل کشور و اندازه نمونه ۱۵۷۳ به شیوه مصاحبه تلفنی در تاریخ ۲۸ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ اجرا کرده است.

 

ارسال نظر