کد خبر : 8733

طعنه علی لاریجانی به رئیسی و قالیباف بعد از ثبت نام؛

رییس سابق مجلس شورای اسلامی گفت: حوزه اقتصاد، نه پادگان است و نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود.

پیام نو| رییس مجلس دهم پس از ثبت نام در انتخابات اعلام کرد که اینکه وضع چنین است بخاطر این است که عده‌ای با صدای بلند همبستگی ملت را مخدوش کردند.

علی لاریجانی رییس سابق مجلس شورای اسلامی پس از ثبت‌نام با حضور در جمع خبرنگاران ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: سوال مهم در کشور این است که مساله امروز ایران چیست؟ قبل از این که پاسخ این سوال را بدهم باید بگویم بدلیل پیچیدگی موضوع و چند بعدی بودن آن ساده لوحی است که فکر شود با چند اقدام نمایشی پوپولیستی، مساله قابل حل است و یا کلید جادویی وجود دارد و یا با سوپرمن‌بازی و داغ و درفش می توان به راه حل رسید.
وی افزود: امام خمینی (ره) یک حکیم بود و رهبران صدر انقلاب اسلام با عقلانیت، پایه های انقلاب اسلامی را سامان دادند. پس چرا امروز وضع چنین است؟ چون عده ای اداره کشور را از مسیر حکمت و عقل خارج کرده اند و با سوار شدن بر موج احساسات و با پناه بردن به مسیرهای انحرافی و یا فراموشی آرمان های امام هزینه های گزافی را برای زندگی مردم ایجاد کرده اند.

لاریجانی تاکید کرد: آنان با صدای  بلند همبستگی ملت را مخدوش کردند و به تعبیر شهید مطهری فرصت طلبان آنقدر تند و افراطی شعار می دهند تا انقلابیون را کنار بزنند.  

این داوطلب کاندیداتوری  انتخابات ریاست جمهوری گفت: به نظر من تعبیر علم بی بحث که سعدی گفت در عدم گفت و گوی داخلی و تبدیل شدن اختلاف ها به دشمنی ها ظهور پیدا کرد.عده ای فقط به دنبال تجزیه مردم هستند و این نهایت بی هنری است. هنر آن است که گامها در طریق وحدت بیشتر و تحمل و مدارا در جهت ایجاد اراده قوی تر در بعد ملی برای طرح مسایل کشور باشد.

وی با بیان اینکه بنابراین یک مساله مهم ایجاد وفاق و وحدت و همبستگی ملی در کشور است، یادآور شد: در نبود آن توسعه فراهم نمی شود. ثبات و آرامش برای زندگی مردم ایجاد نمی گردد. موضوع دیگر حل مسال پیچیده بین المللی و منطقه ای است که طولانی آن به زندگی مردم لطمه می زند.

لاریجانی با تاکید بر اینکه سیاست خارجی کشور هدف اصلی آن باید تسهیل روابط خارجی در جهت توسعه اقتصادی کشور باشد، گفت: تجربه کشورهایی که در 20 سال اخیر جهش اقتصادی داشتند نشان می دهد که سیاست خارجی و اقتصاد آنها یک هدف را دنبال کردند و سیاست خارجی در خدمت توسعه کشور بوده است.

رییس سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لذا خیلی روشن است که جهش تولید و پرش اقتصادی داخلی نیازمند باثبات سازی و تعادل در صحنه بین المللی است. نه هر روز با اقدامی مساله جدید ایجاد کنیم که هزینه آن را مردم در زندگی خود بدهند. برای گذر از صفت ملک بی سیاست اداره کشور نباید در دست افراطیون و سازشکاران قرار بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه ملت و افراد رای می دهند که هر نوع مشکلات نظیر مسایل پیچیده بین المللی را حل کنند، اظهار کرد: نه آن که درباره آن روضه خوانی سیاسی کنند و نه این که با طرح مسایل فرعی و افزایش مشکلات، ملت را نردبانی برای هوس های سیاسی پوپولیستی خود کنند. ضمن آن که صحنه بین المللی با شعارهای تند غریزی آرام نمی گیرد. رونق مدیریت صحنه بین المللی و انقلابی عمل کردن در این مقطع آن است که وجوه بلوکه شده ملت ایران را از دست کشورها در بیاوریم و نه این که در داخل شعار دهند و ما نفت را با زحمت بفروشیم ولی پول آن در حساب های خارجی بلوکه شود.
این داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: این چه نفعی برای ملت ایران دارد و چه تاثیری در زندگی آنها می گذارد؟ حکمرانی مطلوب در گرو شعار کمتر و قدرت اجرایی قوی است. با بی ارادگی در  حل مشکلات کشور و توهمات نابجا نمی توان آرامش مورد نیاز اقتصادی کشور را در صحنه بین المللی حل کرد.

وی تاکید کرد: حل مسایل پیچیده بین المللی نیازمند افراد کاربلد است که بدون دستپاچگی و بدون تعلل، زمام امور دیپلماتیک را از دست بد اندیشان خارج کنند.
رییس سابق مجلس شورای اسلامی گفت: مساله سوم، توسعه اقتصادی کشور است. عدالت در توسعه اقتصادی، رکن است، اما نه شعار عدالت، بلکه داشتن نظریه عدالت و تحقق آن. عدالت در زبان صاحب نظران اسلامی، ایجاد زمینه رشد استعدادهای آحاد مردم است و این امر، جز با رقابت متوازن همه افراد جامعه رخ نمی دهد.  همانگونه که رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر نامگذاری فرمودند، به نظر من کشور ما نیاز دارد که حداقل دو دهه، اولویت اصلی خود را پیشرفت اقتصادی و منافع ملی قرار دهد و بقیه شئون کشور در خدمت آن قرار گیرند. نه اینکه ۱۰ هدف موازی تعریف کنیم که هر کدام کشور را به سمتی بکشانند.

لاریجانی اضافه کرد: من سخنی از شهید مطهری برایتان نقل کنم. وی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایدئولوگ نظام محسوب می شوند می گوید ممکن است حکومتی، اهداف بسیار عالی را در نظر بگیرد اما اگر از اقتصادی سالم – یعنی اقتصاد ثروت زا – برخودار نباشد به هیچیک از آن اهداف متعالی نمی‌رسد.

این داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری یادآور شد: استقلال اقتصادی کشور، یکی از اهداف قانون اساسی است که با تکیه بر بنیه تولید داخلی و همراهی بین المللی در جهت توسعه صادرات، محقق می گردد. در این راه باید روحیه سیاست زدگی را در عرصه های مختلف توسعه اقتصادی بزداییم.

رییس سابق مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه اقتصادی با محوریت عدالت، هم تئوری خاص دارد و هم ملزوماتی که یکی از آنها عدم دخالت دولت و سیاست زدگی در این قلمروهاست. امروز حتی در حوزه ورزش، سیاست مداران لباس مدیریت آن را بر تن دارند تا چه رسد به بنگاه داری هایی که مانع رقابت مردم در اقتصاد می شود.

لاریجانی افزود: این دخالتهای بنگاه های حکومتی، همان شرایطی را بوجود می آورد که سعدی شیرازی آنرا "مال بی تجارت" نامیده است. اگر پیشرفت اقتصاد، محور است یعنی تحقیقات دانشگاهی، فرهنگ، سیاست داخلی، سیاست خارجی و همه و همه باید در جهت تحقق آن باشند.

وی گفت: تجارت، نظامات پایدار می خواهد. حوزه اقتصاد، نه پادگان است و نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود. سیاست روشن، ثبات در قواعد می خواهد و فعل و انفعالات طبیعی خود را می طلبد و با اقدامات نمایشی، مسایل پیچیده کشاورزان، بازنشستگان، کارگران و بیکاران حل نمی شود.

این داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: هر کسی وعده بهشت در این شرایط پیچیده کشور می دهد خلاف می گوید. باید اول آتش جهنم اختلاف و لجبازی و افراطی گری و کارنابلدی را خاموش کرد. حل مشکلات کشور با هوسهای پوپولیستی و نردبان سازی از محرومیت ملت حل نمی شود، بلکه ایران امروز برای تحققِ پیشرفتِ اقتصادیِ شتابان و مردمی، به همبستگی ملی در داخل، تعامل هوشمندانه با غرب، همکاری سازنده و پویا با شرق، و هماهنگی برادرانه با همسایگان نیاز دارد و این امر احتیاج به علم و دانش و تجربه دارد.

لاریجانی ادامه داد: باید سرنوشت ملت و آرامش زندگی مردم را به افراد کاربلد و جوانان با انگیزه سپرد. اینان، همت بلند و انگیزه های قوی دارند. امام علی (ع) فرمودند "تدبیرِ نیکو، سرمایه اندک را بالندگی می بخشد و مدیریت نادرست، سرمایه هنگفت را بر باد می دهد". وقتی جهان زیر آهنگ و فرهنگ ما قرار می گیرد که اقتصادی پویا و زندگی قابل پیش بینی برای مردم فراهم شود.

رییس سابق مجلس یادآور شد: من به کسانی که فکر می کنند با شعار، مسایل اقتصادی مردم حل می شود عرض می کنم بجای متخصص‌بازی در دور زدن تحریمها، قدری از وقت خود را صرف فراهم کردن شرایط آرام برای زندگی مردم کنند که بتوانند برای زندگی خود و فرزندانشان برنامه ریزی کنند.


وی تاکید کرد: باید برای حل مسایل سخت کشور، با شجاعت و ازخودگذشتگی و ریسک در آبرو، به میدان گام نهاد.

لاریجانی گفت: صهیونیست ها و تروریست ها، بد اندیشان امروز هستند. به روح شهدای فلسطین و افغان درود می‌فرستیم و یاد دوست مجاهد، سیّدِ شهدای مدافع حرم، حاج قاسم عزیز را گرامی می‌داریم.

این داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست در پاسخ به این پرسش که به چه دلیلی حاضر به ثبت‌نام در انتخابات شد، تصریح کرد: من رایزنی با کسی نداشتم آنچه که من را مصمم کرد به ثبت‌نام اقدام کنم این بود که احساس کردم شرایط ایران به نحوی است که کسانی که در این مسائل داخلی نمی‌توانند مشکل اصلی را سامان دهند، بنابراین پس از سخنان رهبری مبنی بر اینکه کسانی که بین خود و خدای‌شان در خودشان این را می‌بیند که توانایی حل مشکلات را دارند پا به عرصه بگذارند و ثبت‌نام کنند، این اقدام را انجام دادم.

وی در پاسخ به این پرسش که اولویت‌های دولت او برای سیاست خارجی چیست، گفت: ما باید یک روابط هوشمندانه سازنده قوی با غرب و یک روابط برادرانه با همسایگان خود داشته باشیم و فضای کشور را برای توسعه اقتصادی آرام و آماده کنیم و هنر دیپلماسی هم در همین است.

 

منبع: ایسنا

ارسال نظر