کد خبر : 8756

روزنامه جمهوری اسلامی :

مسیح مهاجری نوشت: با توجه به آنچه از سیره شورای نگهبان می‌دانیم، تعدادی از نظامیان رد می‌شوند و باقیمانده نیز شانسی برای رأی آوردن نخواهند داشت.

 پیام نو| مسیح مهاجری درروزنامه جمهوری اسلامی نوشت: از ۷ نظامی که قرار بود داوطلب ریاست‌جمهوری شوند، یکنفر که درشت‌ترین دانه‌شان بود ثبت‌نام نکرد و ۶ نفر دیگر به صحنه آمده‌اند. با توجه به آنچه از سیره شورای نگهبان می‌دانیم، تعدادی از این ۶ نظامی رد می‌شوند و باقیمانده نیز شانسی برای رأی آوردن نخواهند داشت.

 بنابراین، از هم‌اکنون می‌توان بابت تسلط مستقیم نظامیان بر قوه مجریه در ۴ سال آینده آسوده‌خاطر بود. برای بعد از آن هم خدا بزرگ است.

چند معمم هم ثبت‌نام کرده‌اند که قاعدتاً شورای نگهبان فقط صلاحیت یکی از آنها را تأیید خواهد کرد. حتی اگر صلاحیت یکی دو نفر دیگرشان را هم تأیید کند، آنها شانسی برای رأی آوردن ندارند. با هیچیک از این افراد روحانی مشکلی ندارم ولی به دلیل احترامی که برای نهاد روحانیت قائل هستم و اطمینان دارم که حضور یک فرد روحانی در مسند ریاست جمهوری در دوره آینده که مستلزم پذیرفتن مسئولیت تأمین معیشت مردم است، به صلاح کشور نیست و باید مدتی هم به افراد غیرروحانی فرصت حضور در این مسئولیت داده شود، برای جایگاه روحانیت احساس نگرانی می‌کنم.

 

 

ارسال نظر