کد خبر : 8792

لعبت درخشانی| مدیر روابط عمومی دانشگاه الزهرا

روابط عمومی ارتباط بین رسانه‌ها و اجتماع را با دانشگاه در هر شرایطی حفظ کرد.

پیام نو| روابط عمومی چشم و چراغ یک دستگاه است. روابط عمومی است که باید همه چیز را ببیند و همه چیز را نیز زیبا بنمایاند. اما اغلب در این دیدن ها و نمایاندن ها خود از دیدها دور می ماند و دیده نمی شود. روابط عمومی حافظ منافع سازمان و مردمی است که با آنها سر و کار دارند. سرباز گمنامی است که برای دفاع از این حقوق در خط مقدم است اما منافع و خواسته های خودش مغفول می ماند. از زمره این دیده نشدن ها، کم توجهی به نقش‌آفرینی روابط عمومی سازمان‌ها به ویژه دانشگاه ها در مواجهه با پاندمی کرونا است.

به شکر خدا دانشگاه ها به سکان داری وزارت محترم عتف در دوران شیوع ناگهانی کرونا به خوبی توانستند با این چالش و این مهمان ناخوانده روبرو شده و روسفید بیرون آیند و وظیفه مهم آموزش نه تنها تعطیل نشد بلکه به بهترین شکل انجام شد. من معتقدم روابط عمومی در این دستاورد و موفقیت، تأثیر بسزا و غیر قابل انکاری داشت که بدون حضور آنان در خط مقدم این رسالتِ مهم، شدنی نبود.

روابط عمومی ها‌ در دوره‌ی کرونا تعطیل نبودند. حتی در دوره کوتاهی که دانشگاه ها در شوک پاندمی قرار گرفته و تعطیل شد؛ روابط عمومی تعطیل نشد و حتی فرصت فرو رفتن در آن شوک هم برایش میسر نبود. در تمام مدتی که بنا به تأکید ستاد کرونا دورکاری در تمام دستگاه ها و بخش های دانشگاه حاکم می شد روابط عمومی بنا به وظیفه و رسالتش، دورکار که نه بلکه پرکارتر از همیشه در صحنه بود.

در این دوران سخت به ویژه روزهای نخستین پاندمی حفظ ارتباط بین دانشجویان مستأصل و وحشت زده، با دانشگاه و پاسخ به ابهامات و سؤال های آنان به عهده روابط عمومی بود. با کاهش یکباره و تعطیلی ارتباطات های حضوری دانشجویان و اساتید به تمامی بخش های دانشگاه، روابط عمومی با داشتن ابزارهای اساسی و اصلی چون وب‌سایت و رسانه‌های اجتماعی به یکباره بار سنگین این ارتباط را به عهده گرفت.

وظیفه اطلاع رسانیِ تصمیمات ملی، دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی ارسالی از سوی ستاد ملی کرونا، استانداری، وزارت عتف، وزارت بهداشت و دیگر سازمانهای بالادستی بر عهده روابط عمومی بود. آنها در صحنه بودند و حضور داشتند تا به جامعه دانشگاهی اعلام کنند که چه زمان و با شرایطی بیایند و چه زمانی نیایند. 

وظیفه آگاهی رسانی سریع و صحیح در خصوص هشدارهای پیشگیرانه آن هم در زمان تعطیلی رسانه های چاپی و انفجار اطلاعات ناصحیح و غیر متقن به عهده روابط عمومی ها بود. چرا که اعتماد مردم به آنها بیشتر بود.

در اوج اضطراب و تشویش دانشجویان و حتی اساتید و کارکنان، نقش روابط عمومی ها در افزایش تاب آوری انکار ناپذیر بود. زیرا تنها راه ارتباط با آنها، سایت و شبکه های اجتماعی بود که در دست روابط عمومی بود؛ انتقال محتواهای مرتبط از سوی روابط عمومی صورت می گرفت. همچنین با انعکاس به موقع و دقیق اقدامات پیشگیرانه دانشگاه ها در خصوص شیوع کرونا  به خانواده ها امنیت خاطر می داد و نگرانی را از آنها دور می کرد. گرچه برنامه ریزی و اقدامات تمامی بخش‌های دانشگاه برای ایجاد تمهیدات لازمِ ارائه خدمات آموزشی ستودنی بود اما تا زمانی که پیشخوان‌های خدمات دور ایجاد شود؛ روابط عمومی تنها پل ارتباطی برای پیگیری امور بود و در این نقش از هیچ کوششی کوتاهی نکرد. 

بنا به وظیفه هرساله با شروع ترم جدید روابط عمومی به همراه بخش های ذی‌ربط دیگری چون معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی و اجتماعی و دانشکده ها به استقبال نودانشجویان می رفت و آنان را با دانشگاه آشنا می کرد و در این شرایط این استقبال باید از جنس و نوع دیگری می بود . این بار آنها به دانشگاه نیامده بودند و این وظیفه روابط عمومی های دانشگاهی بود که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی و محیط مجازی دانشگاه را به خانه های آنها می برد.

علاوه بر مخاطبان داخلی روابط عمومی ارتباط بین رسانه ها و اجتماع را با دانشگاه در هر شرایطی حفظ کرد و چون چشمی بینا و گوشی شنوا اقدامات و موفقیت های دانشگاه را در خصوص کرونا در ایجاد بسترهای مناسب آموزش های الکترونیکی و خدمات و امکانات از راه دور رصد و به بهترین و زیباترین شکل منعکس کرد. از سوی دیگر دانشگاه ها توسط سازمان های بالادستی چون وزارت عتف، ستاد کرونا، استانداری و... در خصوص اقدامات کرونایی رصد می شدند و وظیفه اصلی این گزارش دهی به عهده روابط عمومی بود و در اکثر سایت ها، خبرنامه ها و دیگر محمل های اطلاعاتی روابط عمومی گزینه ای با نام «اقدامات دانشگاه در خصوص کرونا» افزوده شد.

همکاران من در روابط عمومی دانشگاه الزهرا (س) روزانه با تهیه کلیپ، موشن گراف، اینفوگراف، پادکست و... آگاهی رسانی می کردند و نتیجتا از شروع پاندمی تاکنون بیش از 300 چندرسانه‌ای با موضوع کرونا توسط ما تولید و در سایت و شبکه های اجتماعی منتشر شده است. خاطرم هست چند باری برای انعکاس بخش نامه ستاد ملی کرونا درخصوص حضور فردای کارکنان تا پاسی از نیمه شب بیدار بودیم. ساعت یک صبح خبر قطعی شد و تازه ما پس از آن وظیفه اطلاع رسانی داشتیم. یکی خبر را روی سایت می گذاشت و دیگری در شبکه ها منتشر می کرد، یکی دست به کار ارسال نامه و پیام اتوماسیون بود.

سخن آخر اینکه؛ نقش‌آفرینی روابط‌ عمومی دانشگاه ها در مواجهه با پاندمی کرونا، در حفظ  ارتباط از راه دور بین دانشجویان با دانشگاه، حضور در صحنه دائمی با رویکردی خارج از ارتباطات سنتی و ایفای نقش آگاهی رسانی سریع و صحیح و اطلاع رسانی از طریق ابزارهایی چون وب‌سایت و شبکه های اجتماعی، دو نکته مهم را خاطرنشان کرد:

1. اهمیت روابط عمومی الکترونیک و ضرورت گذار کامل از شرح وظایف کلیشه ای و سنتی روابط عمومی به سوی روابط عمومی تحول گرا.

2. آمادگی و استعداد کامل روابط عمومی های دانشگاه ها برای این تغییر

ارسال نظر