کد خبر : 8866

نتیجه نظرسنجی ایسپا از میان گزینه‌های تأییدشده

از میان کسانی که قطعا یا به احتمال زیاد رأی می‌دهند، گزینه «نمی‌دانم» بیشترین رأی را دارد.

پیام نو| نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مرکز افکارسنجی ایسپا نشان می‌دهد، ۴۸ درصد از افرادی که تصمیم دارند قطعا یا به احتمال زیاد رأی دهند، هنوز از بین افراد حاضر در لیست نمی‌دانند به کدام گزینه رأی خواهند داد و هیچ کدام را انتخاب نکرده اند. بعد از این گزینه، ابراهیم رئیسی با ۴۳.۹ درصد پیشتاز است و بقیه گزینه‌ها همه زیر ۵ درصد هستند. در میان کسانی که هنوز درباره رأی‌دادن تصمیم قطعی نگرفته اند نیز گزینه «نمی‌دانم» ۵۳.۷ درصد و رئیسی ۳۸.۵ درصد رأی داشتند.

ایسپا 1

ایسپا

ایسپا همچنین در آمار دیگری اعلام کرده است، میزان احتمالی مشارکت بعد از اعلام تأیید صلاحیت‌ها نسبت به قبل از آن ۷ درصد سقوط کرده است. این در حالی است که تا پیش از آن، این میزان با شیب ملایمی در حال صعود بود.

 

ارسال نظر