کد خبر : 9309

ویدئویی از خیابن خوابی ایرانیان در ارمنستان برای دریافت واکسن کرونا منتشر شده است.

پیام نو|‌ در ویدئویی که منتشر شده است ایرانیانی نشان داده می‌شوند که در ارمنستان به امید دریافت واکسن کرونا در خیابان خوابیده‌اند. 

ارسال نظر