کد خبر : 9336

ضجه‌های یک مادر داغدار:

در ویدئویی مادری داغدار از نبود اکسیژن که موجب مرگ فرزندش شده می‌گوید.

پیام نو| تصویری از ضجه‌های یک مادر داغدار در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است که گفته می‌شود در سیستان و بلوچستان ضبط شده؛ مادری که فرزندش را بر اثر کرونا و نبود اکسیژن در بیمارستان از دست داده است.

ارسال نظر