کد خبر : 9366

نتیجه سرمایه‌گذاری در بورس از دید شهروندان

نظرسنجی جدید ایسپا نشان داد، ۷۷.۱ درصد از کسانی که در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند می‌گویند در این سرمایه‌گذاری ضرر کرده‌اند.

به گزارش پیام نو در این نظرسنجی که میان شهروندان ۱۸ سال به بالا در مناطق شهری و روستایی کشور اجرا شده است، تنها ۸.۱ درصد گفته‌اند در بورس سود کرده‌اند و ۱۴.۸ درصد نیز گفته‌اند نه سود کرده‌اند نه ضرر.

این نظرسنجی همچنین می‌گوید، ۲۰.۹ درصد از پاسخگویان گفته‌اند در دو سال گذشته در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند. مردها با ۲۴.۶ درصد بیشتر از زنان با ۱۷.۳ درصد وارد بورس شده‌اند و جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال نیز در میان گروه‌های سنی با ۲۵.۶ درصد بیشترین حضور را داشته است.

همچنین افراد با تحصیلات دانشگاهی (۳۵.۳ درصد) نیز با اختلاف بالایی بیش از افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی (۱۲ درصد) در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین ۲۶ درصد شهروندان مراکز استان‌ها، ۲۲.۵ درصد شهرهای کوچک و ۱۰.۷ درصد ساکنین مناطق روستایی در دو سال گذشته در بورس بوده‌اند.

 

ارسال نظر