کد خبر : 9457

سخنگوی هیأت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی گفت: هیأت منصفه دادگاه مطبوعات در یک اتهام و دو شکایت حسام الدین آشنا را با اکثریت آرا مجرم دانست.

پیام نو| احمد مؤمنی راد در خصوص جزئیات آخرین جلسه دادگاه مطبوعات، اظهار کرد: در روز یکشنبه دهم مرداد ماه ۱۴۰۰ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران یک پرونده جرم سیاسی که متهم آن حسام الدین آشنا بود،‌ به ریاست قاضی  شقاقی رسیدگی شد.

وی در تشریح اتهام حسام الدین آشنا گفت:  نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در دو شکایت این پرونده قبلاً در شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شده بود و بعد از اعتراض متهم دیوان عالی کشور آن را به شعبه هم عرض (شعبه ششم) عودت داده است. دادگاه با قرائت قرآن  و با حضور هیأت منصفه‌ای غیر از اعضای دادگاه قبلی شروع شد و پس از سخنان رئیس دادگاه نماینده مدعی‌العموم به شرح کیفرخواست پرداخت. سپس با توجه به عدم حضور متهم، وکیل او به صورت مبسوط و تفصیلی به دفاع از او پرداخت و سپس متهم با تأخیر ۴۰ دقیقه‌ای وارد شد و دفاعیات خود را مطرح کرد. پس از خاتمه دادگاه، هیأت منصفه جرایم سیاسی وارد شور شد و پس از اتمام شور، رأی‌گیری به عمل آمد و نتیجه بشرح زیر حاصل شد.   

سخنگوی هیأت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی اضافه کرد: هیأت منصفه در یک  اتهام و دو شکایت متهم را با اکثریت آرا مجرم دانست و در ضمن با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.

منبع: ایلنا

ارسال نظر