کد خبر : 9466

نفرات برتر کنکور:

نفرات برتر کنکور در برنامه‌ای تلویزیونی گفتند: از گوشی و شبکه‌های اجتماعی زیاد استفاده می‌کردیم.

به گزارش پیام نو نفرات برتر کنکور در برنامه‌ای تلویزیونی گفتند: از گوشی و شبکه‌های اجتماعی زیاد استفاده می‌کردیم. 

مجری تلویزیون: منظورتان برای آموزش و درس بود؟

نفرات برتر کنکور: هم آموزشی و هم سرگرمی

ارسال نظر