کد خبر : 9494

در دسته مثبت ۱۰۹ کیلوگرم المپیک توکیو

وزنه‌بردار فوق سنگین ایران در حرکت یک ضرب بازی‌های المپیک توکیو دوم شد.

به گزارش پیام نو رقابت دسته فوق سنگین وزنه برداری بازی‌های المپیک توکیو آغاز شد و در پایان حرکت یک ضرب علی داوودی با رکورد ۲۰۰ کیلوگرم دوم شد.

لاشا تالاخادزه وزنه بردار مطرح گرجستان با ثبت رکورد ۲۲۳ کیلوگرم، رکورد یک ضرب المپیک (۲۰۴کیلوگرم) و جهان (۲۲۲کیلوگرم) را شکست.

عملکرد داوودی در یک ضرب به شرح زیر است:

علی داوودی در حرکت اول ۱۹۱ کیلوگرم را بالای سر برد. او در حرکت دوم وزنه ۱۹۶  کیلوگرم را نیز مهار کرد و در حرکت سوم با مهار ۲۰۰ کیلوگرم بعد از تالاخادزه دوم شد.

تالاخادزه در یک ضرب با وزنه ۲۰۸ کیلوگرم شروع کرد و در ادامه وزنه‌های ۲۱۵ و ۲۲۳ را زد.

در این دسته اسد از سوریه ۱۰ کیلو کمتر از داودی زد و با ۱۹۰ کیلوگرم در یک ضرب سوم شد.

نتایج مجموع مدال آوران این دسته را مشخص می‌کند.

منبع:‌ایسنا

ارسال نظر