کد خبر : 9495

مهدی چمران به عنوان رئیس شورای شهر تهران در دوره ششم انتخاب شد.

پیام نو| اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره ششم، امروز پنجشنبه پس از برگزاری مراسم تحلیف، وارد موضوع انتخاب هیات رئیسه شورای شهر تهران شدند که در برگزاری نخستین انتخابات برای ریاست شورای شهر تهران، تنها مهدی چمران کاندید شد که نهایتا با ۲۱ رای اعضای شورا به عنوان ریاست شورا انتخاب شد.

در ادامه انتخابات هیات رئیسه شورای شهر تهران، پس از اینکه هیچ یک از اعضاء برای نایب رئیسی کاندید نشدند، مهدی چمران به عنوان رئیس شورا، "پرویز سروری" را به عنوان نایب رئیس پیشنهاد داد که با موافقت وی، نهایتا سروری با ١٩ رای به عنوان نایب رئیس انتخاب شد.

در ادامه اعضاء، انتخابات منشی‌های اول و دوم را برگزار کردند که "جعفر شربیانی" و "سوده نجفی" برای منشی‌های شورا کاندید شدند و نهایتا سوده نجفی با ١٧ رای و جعفر شربیانی با ٢٠ رای به عنوان منشی‌های ششمین دوره شورای شهر تهران انتخاب شدند. در این رای گیری ٤ رای سفید و یک رای هم به ناصر امانی داده شده بود.

انتخاب سخنگوی شورای شهر تهران نیز به جلسه بعدی شورا موکول شد.

منبع: ایسنا

ارسال نظر