کد خبر : 9562

جمعه ٢٢ مردادماه ١٤٠٠ عجیب‌ترین روز بهشت زهرای تهران بود.

به گزارش پیام نو، جمعه ٢٢ مردادماه ١٤٠٠ عجیب‌ترین روز بهشت زهرای تهران بود و رکورد متوفیان پایتخت؛ از ابتدای کرونا تا به امروز با افزایش تعاد جانباختگان کرونایی شکسته شد.

فوتی های کرونا جمعه ٢١٦ نفر بود و در مجموع با تعداد کل فوتی ها، آمار متوفیان ٣٩٠ نفر ثبت شد که در طول ٥١ سال حیات بهشت زهرا بی‌سابقه بوده است.

منبع: فارس

ارسال نظر