کد خبر : 9769

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا خبر داد:

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از افزایش 300 درصدی اختلاس نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش پیام نو، سردار مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفت: اختلاس در 6 ماهه امسال از جهت پرونده‌ای 61 درصد، از جهت تعداد متهم 94 درصد و از نظر ارزش ریالی 333 درصد نسبت به شش ماهه سال گذشته افزایش داشته است.

سردار مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا همچنین افزود: رشا و ارتشا نیز  357 درصد نسبت به سال گذشته از نظر ارزش ریالی افزایش داشته است.

ارسال نظر