یادداشتی از استاد شفیعی کدکنی

پوست‌کنده‌تر بگویم: جمهوری اسلامی، فاقد نگاهِ کلانِ فلسفی به هنر و زیبایی است تا آنجا که شنیدن بهترین مدایح حضرت…

همه اخبار
آرشیو پرونده تحلیل