| 13:38   
کد خبر : 15079

در دولت گذشته باتوجه به شدت گرفتن تحریمها وکاهش فروش نفت دولتمردان آن دوره به سراغ افزایش نرخ برابری دلار وارز واداره کشور با جیب ملت ازجمله مالیات وبورس گام نهادند که دولت سیزدهم هم با کپی برداری همین رویه را با شدت بیشتردرحال اجرا دارد.

پیام نو| تغییرات پول ملی کشورها درمقابل دلارآمریکا که به دنبال آن ارزهای کشورهای وابسته به دلاربا نرخهای برابری مشخص را که نیز تحت تاثیر قرارمیدهد خارج از هر فرمولی اتفاق می افتد وکاملا سیاسی است بخشی از آن به روابط بین الملل وبخش دیگر به سیاستهای داخلی کشورها مربوط میشود ولی اگر بخواهیم باشاخصهای اقتصادی ازجمله تراز تجاری وتولید ناخالص داخلی ،ذخایرپشتوانه ای مالی یا فرمولهای رایج محاسبه کنیم هیچ زمان با واقعیت پیش رو مطابقت نخواهد داشت

جدول تغییرات قیمت دلار در 43سال گذشته ازسال 1357لغایت 1400شمسی

جدول

جدول2

افزایش 704درصدی نرخ دلار از سال 1396 لغایت1400 ظرف مدت چهار سال

اگرنگاهی بی اندازیم به قیمت دلار از سال1357تاکنون سال1400یعنی درمحدوده زمانی43 سال کشور ایران

بطور میانگین سالانه درحدود10 درصد افزایش نرخ دلار درمقابل واحد پول ملی کشور تومان راشاهد بودیم این افزایش درزمان جنگ تحمیلی با عراق وپیمان صلح دوکشور در سال 1368 وتفاهم نامه برجام درسال 1393 هیچگونه تغییرات کاهشی ومطلوب رابوجود نیاورده وهمچنان میانگین افزایش 10درصدی درقیمت دلار را شاهد بودیم این بدان معنی است که سیا ست گذاران کلان اقتصادی درداخل وخارج از کشور تمایلی به کاهش نرخ دلاردر مقابل تومان راندارندوهمواره درپی افزایش آن گام برمیدارند پس نمیشود به توافق پیش رو با آمریکا وکشورهای غربی بدنبال برجام درجهت کاهش نرخ ارز امید بست چون سیاستگذاران خارجی آنقدر این موضوع برایشان با اهمیت است که حتی درسیاسیتهای داخلی کشورها برای عدم ایجاد ثبات درنرخ ارز تلاطم های داخلی وتحمیلی بیرونی ایجاد میکنندونمیگذارند سیاستهای تثبیتی برنرخ ارز به ثمر نشسته واجرایی شود نمونه میتوان درماههای اخیر به اقتصاد کشور ترکیه اشاره نمود

وهمچنان که در کشور خودمان درسال 1396 یکباره انفجارنرخ دلار وارزهای رایج وابسته وبدنبال آن کاهش شدید پول ملی مان را نظاره گر بودیم

متاسفانه عدم اطلاع ازنحوه اداره کشور از منظر اقتصادی یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ برابریست و باعث شده است در مدت کوتاهه پنج ماهه دولت سیزدهم نیز شاهد افزایش 30درصدی نرخ دلار ودرمقابل آن کاهش تومان باشیم فروش نفت وبدنبال آن  بی مدیریتی در کشور پدیده جدیدی بنام مدیریت پولی را درچند دهه اقتصاد کشور بوجود آورده یعنی تازمانیکه بودجه باشد کشور قابل مدیریت است نام دیگر آن را میشود مدیران بودجه ای نهاد جالب است که هیچکدام از مدیران دولتی برتوانمندیهای اقتصادی کشورواقف نبوده ونیستند و کلیه نهادهای فعال دولتی درکشور وابسته بهمین بودجه هستند یعنی پول بدید مدیریت کنیم ونمیشود دولتی بود وبودجه نداشت وبزرگترین مزیت دولتی بودن گرفتن بودجه است و باکوچکترین تلاطم های بودجه ای سیستم مدیریتی کشور فلج میشود.

آنچنان که در دولت گذشته باتوجه به شدت گرفتن تحریمها وکاهش فروش نفت دولتمردان آن دوره به سراغ افزایش نرخ برابری دلار وارز واداره کشور با جیب ملت ازجمله مالیات وبورس گام نهادند که دولت سیزدهم هم با کپی برداری همین رویه را با شدت بیشتردرحال اجرا دارد ودر سال 1401 جایگزین فروش نفت در بودجه را نرخ ارز ومالیات وشاید افزایش حاملهای انرژی معنای واقعی آن پول ملت برعهده گرفته است از طرفی با حذف یارانه ها وارز 4200تومانی کالاهای اساسی دولت بتواند کمی صرفه جویی هزینه ای داشته باشد درواقع میشود مردم هزینه کنند تا دولت سرپا بماند مانند همان مثالی است که انگار باران از زمین به آسمان ببارد ولی تمام این موارد نه به توانمندیهای بالقوه اقتصادی کشوراست، درصورتیکه شرایط اقتصادی کشور ایران آنقدر ظرفیت دارد که نیاز به هیچکدام از موارد فوق ازجمله فروش نفت وفشار بر افزایش مالیات ، افزایش نرخ ارز و..... برای تامین بودجه اداره کشورنمی باشد بلکه با استفاده از شناخت پتانسیلهای اقتصادی کشور به راحتی وبدون فشاراقتصادی بر ملت میشود به رشد اقتصادی دست یافت واز شرایط بحرانی گذر کرد ودلخوش بودن تیم اقتصادی دولت سیزدهم به توافقات برای کاهش نرخ دلاروارز بنظر باتوجه به تجربیات گذشته بی معنی وپوچ است وشاید حتی احتمال زیاد رخ ندهد

دکتر محمدرضا جهان بیگلری_ اقتصاددان

 

 

 

ارسال نظر