کد خبر : 8560

محمدعلی رضایی آهنگران| نایب‌رئیس ادوار اسکودا

تلاش‌های وکلا رهیافت‌هایی بی بدیل در حفظ و پاسداری از حقوق ملت به ارمغان خواهد آورد.

پیام نو| هفتم اسفندماه هر سال به یاد تاریخ سازی بزرگ مرد تکرار نشدنی عرصه های سیاست و قانون مداری، شادروان دکتر محمد مصدق جهت قاعده انگاری حضور وکلای دادگستری به عنوان یکی از ارکان رکین سیستم دادرسی عادلانه، روز «وکیل مدافع» نام گذاری شده و نهاد وکالت با افتخار، زادروز قانون انگاری این نقش آفرینی تاریخی را گرامی می دارد.

این رویداد مهم که جزو معدود اتفاقات تعدیل اصل تفکیک قوا و  تفویض ثمربخش اختیارات قانون گذاری از قوه قانون گذاری به قوه اجرایی بوده است، هماره شاهد مجاهدات نستوه پرچم داران پاسداشت "حاکمیت قانون" در بزنگاه های تاریخی بوده و نقش بی بدیل آنها جهت زدودن غبار از چهره عدالت حقیقتی است انکار ناپذیر. در این میان، زورآزمایی با نهاد وکالت همواره فراز و فرودهای مختلفی را طی کرده، اما حضور در این کارزار نفس گیر، نهال نوخاسته و نورسته دیروز را به درخت پر ثمر، تناور و  استوار امروز تبدیل کرده است.

شوربختانه هنوز مجال آن نرسیده به رغم هزاران وعده نافرجام خوبان؛ روز وکیل مدافع در تقویم ملی کشورمان جای شایسته خود را پیدا کند. اما وفا نکردن به هزار وعده خوبان به موازات تشریک مساعی در جهت تقویت پیوند های ناموزون، یارای به تخطئه نشاندن تاریخ پر گهر این کسوت اهورایی را فراهم نکرده و در برابر قضاوت وجدان همیشه بیدار افکار عمومی، کانون وکلا و وکلای دادگستری آیینه تمام نمای حاکمیت قانون و دفاع از حقوق ملت جلوه می کنند. نه تلاش بی حاصل کسب و کار جلوه دادن کسوت وکالت دادگستری، حماسه آفرینی آنها  ها را به مخاطره می اندازد و نه نسیان وعده های موعود موجب می شود  چراغ فروزان تابنده به تاریک خانه های تاریخی را کم سو جلوه دهد.

تجربه تاریخی نشان داده است پایمردی و حفظ وحدت کلمه کارآمدترین سلاح وکلای دادگستری در برابر هجمه های سازمان یافته است و این پرچم همیشه سرفراز حاکمیت قانون را اعم از اینکه جان مایه آن  خشت جان باشد یا استخوان به اهتزاز درمی آورند. پاس می داریم سالروز استقلال کانون های وکلا و روز وکیل مدافع را و بر عهد خود با مردم استوار و تا پای جان ایستاده ایم، چرا که اعتقاد داریم به راه بادیه رفتن به از نشستن به باطل. تلاش های وکلا قطعا رهیافت هایی بی بدیل در حفظ و پاسداری از حقوق ملت و استقرار حاکمیت قانون به ارمغان خواهد آورد.

ارسال نظر