وزیر دادگستری آمریکا:

وزیر دادگستری آمریکا گفت که توئیت‌های ترامپ درباره پرونده‌ها و دادستان‌های این وزارت‌خانه مزاحم کار او است.

همه اخبار