ابوالفضل فاتح| مدیرعامل اسبق ایسنا

دیدار و گفت‌وگوی اخیر از نقاط عطف سلوک و مکتب آیت‌الله است.

همه اخبار