ترامپ:

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد: ایران نمی‌خواهد بگذارد که من (در انتخابات) پیروز شوم.

همه اخبار