کد خبر : 10201

یک رسانه اسرائیلی:

مدیر اداره استراتژیک ارتش با اشاره به توسعه توان نظامی ایران در منطقه، نسبت به دستیابی ایران به زرادخانه هسته ای که به زعم وی موجب رقابت هسته ای در منطقه می شود، هشدار داد و اظهار کرد:« ما خواهان درگیری و جنگ نیستیم و به راه حل دیپلماسی با ایران باور داریم. اما اگر این راه حل به شکست بینجامد ناگزیر از یک راه حل نظامی بین المللی هستیم».

به گزارش پیام نو، «تال کالمن»، مدیر اداره استراتژیک ارتش رژِیم صهیونستی در مصاحبه با یک روزنامه بحرینی که در نوع خود برای نخستین بار صورت گرفته، به متوسل شدن به راه حل نظامی در قبال ایران تهدید کرد.

کالمن ایران را بزرگترین چالش خاورمیانه و یک مسئله جهانی خواند و ادعا کرد:« این مسئله نه تنها اسرائیل، بلکه تمام کشورهای خاور میانه را که به صلح متمایلند،هدف قرار داده است. یکی از اهداف ایران، محو اسرائیل از نقشه خاورمیانه است».

کالمن با اشاره به توسعه توان نظامی ایران در منطقه، نسبت به دستیابی ایران به زرادخانه هسته ای که به زعم وی موجب رقابت هسته ای در منطقه می شود، هشدار داد و اظهار کرد:« ما خواهان درگیری و جنگ نیستیم و به راه حل دیپلماسی با ایران باور داریم. اما اگر این راه حل به شکست بینجامد ناگزیر از یک راه حل نظامی بین المللی هستیم».

منبع: شفقنا

ارسال نظر